Dobór produktów i usług Microsoft Azure, migracje

Microsoft Azure to stale rozwijający się zestaw usług w chmurze, który pomaga Twojej organizacji sprostać wyzwaniom biznesowym. To wolność tworzenia, zarządzania i wdrażania aplikacji w ogromnej globalnej sieci przy użyciu ulubionych narzędzi i struktur.
Dlaczego i w jaki sposób pomyślnie przejść do chmury?
Twoja organizacja może uzyskać przewagi konkurencyjne dzięki chmurze obliczeniowej, takie jak wyższa skuteczność, większa elastyczność, niższe koszty i lepsza wydajność aplikacji i usług. Chmura obliczeniowa reprezentuje zmianę tradycyjnego pojmowania zasobów IT i dlatego przejście do chmury wymaga starannego planowania i określenia strategii.
Migracje do chmury mogą także dotyczyć przejścia od jednego dostawcy chmury do innego. To także wymaga starannego planowania i rozważenia tych samych czynników.

My wiemy jak to dla Ciebie zrobić!

4.9/5 - (49 ocen)
Dobór produktów i usług Microsoft Azure, migracje
My wiemy jak to zrobić. Sprawdź nasze pakiety usług IT
Zobacz pakiety
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Wypełnij formularz
Array
Masz pytanie?
Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości.

 

 

4.9/5 - (49 ocen)
Dowiedz się więcej
 • Oceń koszty i potrzeby

  Weź pod uwagę wielkość inwestycji w lokalne centrum danych i uwzględnij koszty przejścia do chmury w celu określenia, czy to właściwe rozwiązanie dla Twojej organizacji. W przypadku wielu mniejszych lub młodszych organizacji migracja do chmury może być oczywistą decyzją. Chmura obliczeniowa daje szybki dostęp do zasobów klasy korporacyjnej w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — zasobów, które w innym scenariuszu mogą być zbyt kosztowne.

  4.9/5 - (49 ocen)
 • Zastanów się nad swoimi aplikacjami i danymi

  Które aplikacje chcesz migrować do chmury? Czy będą one działać dobrze w chmurze, czy też, na przykład, zależą od obecnej, dostosowanej infrastruktury lokalnej? Docelowa chmura może nie obsługiwać starszych aplikacji, więc upewnij się, że platforma chmury obsługuje język Twojej aplikacji. Zastanów się także nad danymi, które chcesz przenieść do chmury — czy nadają się do takiego środowiska. Na przykład wysoce poufne dane mogą wymagać bardziej bezpiecznego wdrożenia w chmurze.

  4.9/5 - (49 ocen)
 • Określ ilość zasobów używanych przez każdą aplikację

  Chmura może dać wiele korzyści dzięki temu, że obsługuje skalowanie zasobów w górę i w dół dla aplikacji. Określ, które z Twoich aplikacji mogą skorzystać na modelu używania zasobów rozliczanego zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  4.9/5 - (49 ocen)
 • Kiedy migrować?

  Czas migracji do chmury to decyzja biznesowa — oparta na wielu czynnikach unikatowych dla każdej organizacji. Jednak kluczowym momentem na wzięcie pod uwagę chmury jest konieczność przeprowadzenia rozszerzenia lub uaktualnienia. Na przykład sprzęt serwera może zbliżać się do końca swojego cyklu życia lub jest konieczne dodanie zdolności produkcyjnych do centrum danych. Być może nadszedł czas uaktualnienia do najnowszej wersji oprogramowania, które jest krytyczne dla operacji biznesowych. To mogą być okazje do wzięcia pod uwagę chmury jako części nowej lub uaktualnionej infrastruktury.

  4.9/5 - (49 ocen)
 • Ograniczenie ryzyka

  Podczas migrowania do chmury organizacja musi ocenić swoje zabezpieczenia i wymagania dotyczące zgodności z przepisami oraz odpowiednio zaplanować wdrożenie. Po migracji do chmury będziesz mniej polegać na wewnętrznych zabezpieczeniach i kontroli Twojej organizacji, więc będzie konieczna współpraca z dostawcą w celu zapewnienia właściwych poziomów zabezpieczeń i zgodności. Jeśli na przykład Twoja organizacja zarządza poufnymi danymi, możesz potrzebować dedykowanego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia sieciowego (chmury prywatnej) dla wdrożenia — lub chmury publicznej oferującej narzędzia do obsługi zgodności i zasoby specyficzne dla Twojej branży.

  4.9/5 - (49 ocen)
 • Rozpocznij od mniej istotnych elementów

  Musisz mieć zdefiniowaną oś czasu migracji dla przejścia do chmury. O ile niektóre organizacje migrują wszystko jednocześnie, łatwiejszym — i mniej ryzykownym — podejściem może być migrowanie na raz tylko jednej aplikacji lub jednego obciążenia. Na przykład możesz zacząć od mniej krytycznych obciążeń, takich jak środowisko deweloperskie i testowe, a nie od środowiska produkcyjnego. Wirtualizacja może dodatkowo uprościć migrację. Przenoszenie różnych obciążeń do chmury jest o wiele łatwiejsze, jeśli są one już zwirtualizowane w ramach środowiska lokalnego serwera.

  4.9/5 - (49 ocen)
 • Migrowanie do chmury z innej chmury

  Być może korzystasz już z zalet chmury obliczeniowej. W takim przypadku scenariusz migracji do chmury może obejmować zmianę dostawcy chmury. Z czasem możesz zdecydować, że inny dostawca oferuje szczególne funkcje i możliwości — i że chcesz z nich skorzystać. Gruntowne przemyślenie korzyści dla Twojego środowiska płynących z usługi dostawcy i starannie zaplanowana migracja zapewnią pomyślne przejście.

  4.9/5 - (49 ocen)

  Formularz zapytania
  Imię i nazwisko*
  Nazwa firmy
  Telefon kontaktowy*
  E-mail*
  Treść wiadomości
  4.9/5 - (49 ocen)