Szukaj
Close this search box.

Microsoft 365 Intune - migracja, wdrożenie, administracja

Microsoft Intune Logo

Wdrożenie Microsoft Intune – kontroluj urządzenia mobilne

Microsoft Intune to usługa realizowana przez chmurę Microsoft.

Składa się z zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM).

Dzięki Intune Twoja organizacja może kontrolować sposób, w jaki używane są urządzenia mobilne. Pozwala na skonfigurowanie zasad w celu kontrolowania aplikacji.

Na urządzeniach służbowych umożliwia wydzielenie strefy osobistej, z kolei na osobistych pomaga zapewnić ochronę danych organizacji i odizolować dane organizacji od danych osobistych.

Microsoft Intune zarządza:

 • aplikacjami
 • tożsamościami
 • urządzeniami

 

Intune w sposób naturalny Integruje się w usługami Microsoft AD Azure, Microsoft Teams, Microsoft 365.

#MyWiemyJakToZrobić!

Rozwiązania Microsoft z Lizard

Zarządzanie systemami z Intune

Dla uproszczenia pracy i komfortu użytkowników Microsoft Intune potrafi automatycznie rozdystrybuować w urządzeniach mobilnych i komputerach:

 • konfigurację sieci VPN dla użytkowników zewnętrznych , zdalnych
 • konfigurację sieci Wifi dla użytkowników wewnątrz organizacji , czy konkretnej lokalizacji
 • włączenie logowania jednorazowego dla dedykowanych dla Ciebie usług i w Twoich aplikacjach
 • implementacja Windows Hello
 • wdrożenie mechanizmu MFA – uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 • wdrożenie Microsoft Authenticator ale także innych dostawców w tym Google

Microsoft Intune- bezpieczeństwo danych na urządzeniach mobilnych

Swój udział Intune ma także przy dbaniu o bezpieczeństwo Twoich danych:

 • w przypadku kradzieży urządzenia mobilnego lub komputera możesz skasować wszystkie dane na nim zgromadzone
 • dba o tworzenie i przestrzeganie zasad logowania , certyfikaty
 • umożliwia włączenie dostępu warunkowego w zależności skąd się łączymy, kto się łączy, do czego się łączymy
 • szerokie raportowanie ze zdarzeń w systemie obejmującym Twoje urządzenia mobilne i komputerowe
 • Intune to system klasy MDM czyli taki który umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz jest także systemem MAM czyli systemem do zarządzania aplikacjami mobilnymi.

 

Microsoft Intune dla biznesu

#MyWiemyJakToZrobić!

Microsoft Intune – korzyści

Dzięki Microsoft Intune możesz:

 • zdefiniować odpowiedni poziom bezpieczeństwa obowiązujący w Twojej firmie
 • w jednej organizacji zarządzać urządzeniami firmowymi i prywatnymi zachowując zdefiniowany wcześniej poziom bezpieczeństwa
 • obsługiwać w jednym środowisku do zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami operacyjnymi Android . MAC/iphone, Windows.
 • zarządzać użytkownikami i tożsamościami, zasadami dla pojedynczych użytkowników oraz grup
 • wdrażać zunifikowane zasady z podziałem na grupę użytkowników, urządzeń czy aplikacji
 • wdrażać zabezpieczenia zintegrowane z pakietami takimi jak Microsoft Defender
 • wykorzystywać zintegrowane środowisko zarządzania urządzeniami mobilnymi z jednej konsoli administracyjnej

dodatkowe możliwości Microsoft Intune :

 • integrować się z innymi rozwiązaniami takimi jak np. TeamViewer , Samsung Knox, czy LANsweeper i wiele innych
 • wdrażać zunifikowane aplikacje nie tylko Microsoft,
 • zarządzać sklepem Google Play
 • zarządzać certyfikatami i tokenami dla urządzeń iOS i macOS
 • dokonywać inwentaryzacji zasobów mobilnych i stacji komputerowych
 • korzystać z automatycznego i nadzorowanego update dla urządzeń mobilnych i komputerów dotyczący systemów operacyjnych oraz zainstalowanych i dopuszczonych aplikacji
 • korzystać z funkcji takich jak autopilot, manager konfiguracji i innych
 • zintegrować swój smartfon lub komputer w pełni z zaawansowanymi funkcjami Microsoft 365 korzystając z Outlook, Teams, SharePoint, Onedrive i innych

Microsoft Intune - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

Integracja Intune z Samsung Knox

Intune potrafi zintegrować się z Samsung Knox , także z darmowym oprogramowaniem zawartym we flagowcach firmy Samsung , dzięki tej integracji możemy np. skrócić proces instalacji i migracji, możemy zablokować dostęp do telefonu bez autoryzacji i jego odsprzedaż po kradzieży, możemy zweryfikować polityki i warunki działania urządzenia przechodząc przez chmurę KNOX na poziomie przed ładowaniem systemu operacyjnego.

Integracja Intune z LanSweeper

Intune potrafi zintegrować się z Samsung Knox , także z darmowym oprogramowaniem zawartym we flagowcach firmy Samsung , dzięki tej integracji możemy np. skrócić proces instalacji i migracji, możemy zablokować dostęp do telefonu bez autoryzacji i jego odsprzedaż po kradzieży, możemy zweryfikować polityki i warunki działania urządzenia przechodząc przez chmurę KNOX na poziomie przed ładowaniem systemu operacyjnego.

Intune służy do obsługi każdego rodzaju urządzeń mobilnych

Mimo , że to oprogramowanie Microsoft posiadamy daleko idące możliwości zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami Microsoft, Android, iOS.

5/5 - (1 głosów)