Szukaj
Close this search box.

Skanowanie sieci informatycznych SecPoint

Czym jest skaner sieci SecPoint Vulnerability Scanner?

SecPoint Vulnerability Scanner to narzędzie do skanowania bezpieczeństwa sieci, które służy do wykrywania luk w zabezpieczeniach podatności w systemie.

Skaner sieci Secpoint to narzędzie, które może działać na różnych platformach i systemach operacyjnych. Rozwiązanie to jest dostępne w formie oprogramowania.

Systemy na których można zainstalować SecPoint Vulnerability Scanner, to m.in.: VMware, ESXi, Player, MS Hyper-V, Azure & Linux

Skanowanie sieci – metody

Podczas skanowania, narzędzie wykorzystuje wiele technik, w tym:

 • skanowanie wrażliwości z użyciem wstrzykiwania kodu,
 • skanowanie wrażliwości z użyciem bazy danych,
 • skanowanie za pomocą słowników atakujących,
 • skanowanie metodą fingerprintingu.

Nasi Partnerzy

partner secpoint

Skanowanie sieci informatycznych w Twojej firmie

#MyWiemyJakToZrobić!

Jak działa skanowanie sieci informatycznych?

Po zainstalowaniu narzędzia, użytkownik ma dostęp do panelu administracyjnego, gdzie może skonfigurować skanowanie, określić zakres adresów IP, które mają zostać poddane analizie oraz określić rodzaj skanowania i szczegółowość analizy.
Skanowanie sieci informatycznych przeprowadzane przez SecPoint Vulnerability Scanner może być wykonywane na różnych poziomach, w tym:

Skanowanie portów i protokołów

Skanowanie portów i protokołów to ważny aspekt pracy administratorów sieci IT. Proces ten sprawdza, czy w sieci nie ma otwartych portów i czy systemy są prawidłowo skonfigurowane, bezpieczne i zgodne z polityką firmy. Skanowanie portów i protokołów może pomóc organizacji w zapewnieniu, że jej sieć nie będzie podatna na ataki, poprzez identyfikację sposobów poprawy bezpieczeństwa systemu.

Skanowanie podatności w aplikacjach

Skanowanie luk w aplikacjach jest podstawowym zadaniem dla bezpieczeństwa sieci IT. Skanowanie podatności pomaga organizacjom identyfikować i ograniczać ryzyko przed wystąpieniem ataków. Skanowanie może wykryć wiele zagrożeń, od słabych haseł po nieaktualne moduły systemu. Regularne skanowanie aplikacji pomaga zapewnić bezpieczeństwo informatyczne systemu.

Skanowanie zawartości serwera

Skanowanie zawartości serwera jest działaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwerów. Skanowanie pomaga zidentyfikować wszelkie potencjalne luki w zabezpieczeniach i potencjalne zagrożenia, co pozwala na szybkie podjęcie działań dla administratora sieci.

Skanowanie sieci wifi

Skanowanie sieci Wifi to praktyka monitorowania sieci i połączeń Wifi. Skanowanie sieci IT polega na wykorzystaniu zautomatyzowanych narzędzi do ciągłego skanowania sieci Wifi w celu ochrony bardzo wrażliwych informacji przed złośliwymi podmiotami lub innymi zagrożeniami.

Skanowanie sieci LAN

Skanowanie lokalnych sieci jest ważnym zadaniem dla każdej organizacji, która polega na swojej infrastrukturze IT w celu przechowywania i przesyłania danych. Skanowanie sieci LAN pomaga firmie śledzić, jakie urządzenia znajdują się w jej sieci, wykrywać luki w zabezpieczeniach i zwiększać ogólne bezpieczeństwo systemu.

Skanowanie luk w zabezpieczeniach

Skanowanie w poszukiwaniu luk bezpieczeństwa jest niezbędne dla każdej organizacji clącej ochronić swoje dane w systemach informatycznych.

Skanowanie wrażliwości systemu

Skanowanie podatności systemów informatycznych jest niezbędnym narzędziem dla nowoczesnych firm. Daje wgląd we wszelkie potencjalne słabe punkty infrastruktury IT firmy, umożliwiając administratorom zmniejszenie skutków naruszenia bezpieczeństwa. Dzięki regularnemu skanowaniu, organizacje mogą być na bieżąco informowane o zagrożeniach.

Raport skanowania sieci informatycznych SecPoint

Wynikiem działania narzędzia jest raport zawierający informacje o znalezionych podatnościach i zalecanych działaniach w celu ich usunięcia.
Raport wygenerowany przez SecPoint Vulnerability Scanner zawiera szczegółowe informacje o wykrytych podatnościach oraz zalecenia dotyczące ich usunięcia lub zabezpieczenia. Raport ten jest prezentowany w formie czytelnego i łatwego do zrozumienia dokumentu, który może być eksportowany w różnych formatach, w tym w formacie PDF, HTML lub CSV.

W raporcie znajdują się następujące informacje:

 • Lista wykrytych podatności – każda wykryta podatność jest opisana w osobnej sekcji, zawierającej informacje o nazwie podatności, jej krytyczności, typie ataku, metody jej wykrycia, a także o sposobach jej wykorzystania przez potencjalnego atakującego.
 • Opis podatności – sekcja ta zawiera szczegółowy opis podatności, wraz z informacjami o zagrożeniach, jakie mogą wyniknąć z jej wykorzystania, a także o sposobach jej usunięcia lub zabezpieczenia.
 • Dowody – w tej sekcji przedstawione są konkretne dowody wykrycia podatności, takie jak logi, które potwierdzają istnienie podatności w systemie.
 • Zalecenia – w tej sekcji znajdują się zalecenia dotyczące sposobów usunięcia lub zabezpieczenia wykrytych podatności. Zalecenia te są szczegółowe i dostosowane do konkretnych podatności wykrytych w systemie.W raporcie można także znaleźć informacje dotyczące:
 • liczby urządzeń poddanych skanowaniu,
 • czasu trwania skanowania,
 • statystyk dotyczących liczby wykrytych podatności,
 • informacje o użytych technikach skanowania,
 • szczegółowe dane na temat analizowanych usług i aplikacji.

Raport wygenerowany przez SecPoint Vulnerability Scanner jest zwięzły, ale jednocześnie wyczerpujący i daje użytkownikowi pełny obraz sytuacji w kwestii bezpieczeństwa sieci. Dzięki niemu użytkownik może szybko i skutecznie zidentyfikować potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia lub zabezpieczenia.

Skaner podatności sieci – zalety

SecPoint Vulnerability Scanner to zaawansowane narzędzie do skanowania podatności, które oferuje wiele zalet, w tym:

 • Szybkość i skuteczność – oprogramowanie potrafi skanować sieci w bardzo krótkim czasie, co przyspiesza proces wykrywania podatności i zwiększa skuteczność analizy.
 • Złożoność skanowania – SecPoint Vulnerability Scanner skanuje sieci w poszukiwaniu różnych typów podatności, od prostych błędów konfiguracyjnych po złożone luki w zabezpieczeniach aplikacji. Dzięki temu oprogramowanie umożliwia wykrycie wielu różnych zagrożeń.
 • Automatyzacja procesu – oprogramowanie umożliwia automatyzację procesu skanowania, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i zasobów ludzkich.
 • Intuicyjny interfejs – SecPoint Vulnerability Scanner posiada intuicyjny interfejs, który umożliwia użytkownikom łatwe korzystanie z oprogramowania bez wcześniejszego doświadczenia.
 • Zaawansowane funkcje – oprogramowanie oferuje wiele zaawansowanych funkcji, takich jak łatanie automatyczne podatności, integracja z systemami ticketingowymi oraz raportowanie w czasie rzeczywistym, w ostatnim czasie rozwijana jest funkcja dotycząca wykrywania przez AI fałszywie dodatnich wyników skanowania.
 • Bezpieczeństwo – SecPoint Vulnerability Scanner oferuje zabezpieczenia na poziomie systemowym, takie jak szyfrowanie danych, autoryzacja użytkowników oraz dostęp tylko dla upoważnionych osób.
 • Wsparcie techniczne – SecPoint oferuje wsparcie techniczne dla swojego oprogramowania, co pozwala użytkownikom na szybkie rozwiązywanie problemów i uzyskiwanie pomocy technicznej.

Skanowanie sieci informatycznych - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

Skanowanie sieci informatycznych - pytania i odpowiedzi

Skaner podatności to narzędzie służące do skanowania sieci informatycznych, które może pomóc w ochronie przed atakami hakerów i innych zagrożeń. SecPoint Vulnerability Scanner jest skutecznym i łatwym w użyciu skanerem, który posiada wiele zalet dla użytkowników.

SecPoint Vulnerability Scanner licencjonuje się na podstawie liczby urządzeń poddanych skanowaniu oraz rodzaju licencji. Istnieją różne opcje licencjonowania, w zależności od potrzeb użytkownika.
Zakup licencji do tego oprogramowania odbywa się przez stronę https://vip.secpoint.com. Po zalogowaniu na tej stronie widnieją ceny już po obniżce dla partnera.
Oprogramowanie sprzedawane jest w modelu subskrypcyjnym, z możliwością skalowania od skanowania 1 IP do 512 IP w tej samej chwili.

Kiedy zdecydujemy się na zwiększenie ilości IP dopłacamy różnicę względem poprzedniego pakietu

5/5 - (1 głosów)