NIS2 - bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Dyrektywa NIS2

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego na terenie UE, Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę o systemach sieciowych i informatycznych 2022/0383, często określaną jako „NIS 2”. Jest to dyrektywa mająca na celu podniesienie standardów implementacji istniejących wytycznych bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii. NIS 2 odgrywa kluczową rolę w unijnej strategii bezpieczeństwa IT.

#MyWiemyJakToZrobić!

Audyt NIS2

Audyt informatyczny w kontekście dyrektywy NIS 2 ma na celu ocenę i zapewnienie zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami bezpieczeństwa IT określonego w dokumencie NIS2. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i pewność, że audyt NIS2 zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Wdrożenie NIS2

Audyt i wdrożenie dyrektywy NIS2 obejmuję między innymi:

  • Zrozumienie wymagań dyrektywy NIS 2 wobec firm danych sektorów
  • Identyfikacja kluczowych obszarów podlegających regulacjom NIS 2 np. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa IT, zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw etc.
  • Zgodność Twojej firmy z wymaganiami dyrektywy NIS 2.  Analiza dokumentacji, procedur, systemów bezpieczeństwa oraz praktyk związanych z cyber bezpieczeństwem.
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa oraz wdrożonych działań zapobiegających potencjalnym atakom. 
  • Audyt bezpieczeństwa IT zgodny z wymaganiami dyrektywy. To może obejmować zabezpieczenia techniczne, dostęp do systemów, monitorowanie sieci itp.
  • Opracowanie procedur zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem
  • Szkolenie pracowników z zakresy cyber bezpieczeństwa
  • Wdrożenie odpowiedniej dokumentacji 
  • Aktualizacje i monitorowanie zmian w przepisach oraz samych systemów informatycznych w firmie, dzięki odpowiednim narzędziom.

Webinar o NIS2 od Sophos

Informator NIS2 od Sophos

Dyrektywa NIS2

#MyWiemyJakToZrobić!

NIS2 - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

NIS2 - pytania i odpowiedzi

Dyrektywa NIS2 to skrót od Network and Information Systems 2. Jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie środków zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na obszarze Unii Europejskiej.

5/5 - (1 głosów)