Szukaj
Close this search box.

Architekt systemów IT

Partnerzy Lizard

Architekt rozwiązań IT dla biznesu

#MyWiemyJakToZrobić!

Architekt budowy systemów IT w chmurze

Każde przedsiębiorstwo, w ramach konkurencji na rynku, zabiega o obniżenie kosztów, zwiększoną produktywność i oszczędność czasu i pieniędzy. Dlatego ważnym aspektem tej sprawy jest prawidłowe rozpoznanie potrzeb i specyfiki pracy danej Twojej firmy oraz odpowiednie zaprojektowanie i zaplanowanie koncepcji, licencji, funkcji, dostępności systemów chmurowych. Dobry projekt i optymalny zakup licencji i subskrypcji oraz plan wdrożenia to ogromne oszczędności w pieniądzu i w czasie.
Warto pamiętać , że Architekt IT Lizard poprzez szeroką wiedzę i doświadczenie gwarantuje, że zaplanowane procesy migracji odbędą się w sposób optymalny i bez zbędnych przestojów spowodowanych migracją, niedostępnością systemów IT czy też poprawkami błędnych konfiguracji.
Zwracam uwagę na fakt , że Architekt IT zna szeroką gamę rozwiązań chmurowych co pozwala na wybór i integrację różnych rozwiązań w zależności od dobrze rozpoznanych potrzeb Klienta.

rozwiazania chmurowe dla firm

Architekt budowy systemów IT hybrydowych

Zakłady produkcyjne oraz zakłady o szczególnym znaczeniu strategicznym nie zawsze mogą wszystkie usługi zakupić w modelu chmurowym. Mogą co prawda wybrać sobie niektóre usługi takie jak np. poczta elektroniczna i przenieść je do chmury ale innych z przyczyn technicznych lub politycznych już do chmury przenieść nie mogą. Powstają zatem systemy hybrydowe , trudne do zaprojektowania, konfiguracji czy administracji. Architekt IT Lizard dzięki ogromnej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu jest w stanie zaprojektować stosowny system hybrydowy oparty na rozwiązaniach zarówno chmurowych jak i pracujących lokalnie w fabrykach czy magazynach. Odpowiednie planowanie integracji systemów IT i przepływu danych oraz bezpieczeństwa z tym związanego jest kluczowym elementem , który pozwala na spełnienie rygorystycznych norm branżowych, przepisów krajowych z elastycznością i rozwiązaniami chmurowymi w zakresie, gdzie takie rozwiązania można stosować.
Architekt IT zaprojektuje , i przeprowadzi najważniejsze migracje, integracje i przepływ danych, interface i inne działania w sposób bezpieczny i optymalny zachowując ryzyko przestoju lub awarii systemu na najniższym możliwym poziomie.

rozwiazania chmurowe

Architekt budowy sieci IT

Sieć informatyczna to skomplikowana struktura składająca się z okablowania , światłowodów, urządzeń aktywnych, firewall i wielu innych elementów , które dla użytkownika stanowią coś o czym wolałby nie wiedzieć. Administratorzy IT , którzy nie specjalizują się w sieciach , intuicyjnie znają temat ale często nie są w stanie podjąć się trudnych i skomplikowanych konfiguracji , które mają gwarantować nie tylko prędkość połączeń ale także dostępność połączeń do Internetu z zachowaniem bezpieczeństwa transmisji danych. Zagadnienie jest na tyle trudne , że odpowiednia działania projektowe czy planowanie administracji, nie może odbyć się bez wysokiej klasy Architektów IT Lizard. Wiedza i doświadczenie Architektów IT Lizard gwarantuje , że będzie gwarancja opracowania rozwiązanie sieci które zachowa najważniejsze parametry takie jak adekwatna cena, prędkość połączeń, dostępność i bezpieczeństwo.

administracja sieciami komputerowymi

Architekt bezpieczeństwa IT

Twoja firma z pewnością potrzebuje rozwiązań , dobrych, uzasadnionych i adekwatnych ekonomicznie , konfigurowalnych i elastycznych w stosowaniu i zaspokajających wszelkie potrzeby pracowników pracujących na rzecz Twojej firmy. Niestety w ostatnich czasach , nie wszyscy chcą uczciwie pracować i wraz z rozwojem systemów IT oraz Internetu powstała nowa klasa działań przestępczych czyli cyberprzestępstwa. Zamiast skupiać się na rozwoju biznesu i funkcjonalności systemów IT musimy dodatkowo zadbać o ich bezpieczeństwo. Sprawa nie jest wcale prosta , bo bezpieczeństwo IT ma wiele aspektów i firmy powinny rozważyć jakie zabezpieczenia zastosować aby ryzyko utraty danych ich kradzieży czy bezpowrotnej utraty były minimalne. Architekt IT Lizard dzięki swojemu doświadczeniu , wysokich kompetencjach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii określi stopień bezpieczeństwa obecnych systemów IT , dokona odpowiednie testy , wyciągnie odpowiednie wnioski i zaplanuje i zaprojektuje bezpieczne rozwiązanie dedykowane do systemu IT Twojej firmy. Architekt IT Lizard opracuje temat bezpieczeństwa w następujących aspektach : bezpieczeństwo fizyczne systemów IT, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo sieci WiFi, Firewall , VPN, bezpieczeństwo systemów IT , stron internetowych, serwerów Windows i Linux, hostingów, DNS, drukarek, stacji roboczych , urządzeń mobilnych, backup.

bezpieczeństwo it

Architekt Backup

Backup danych, kopia zapasowa to szalenie ważne zagadnienie , bez tego systemu trudno wyobrazić sobie działanie dowolnej poważnej, nowoczesnej firmy , zdającej sobie sprawę z dzisiejszej rzeczywistości w której istnieje mnóstwo ryzyk utraty danych począwszy do awarii sprzętu czy oprogramowania a skończywszy na cyberprzestępczości.
Architekt IT Lizard dzięki ogromnej wiedzy oraz dużym doświadczeniu zaplanuje, zaprojektuje a następnie we współpracy z Administratorem czy Ekspertem IT wykonają niezbędne prace projektowe i wdrożą rozwiązanie IT.
Biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości rozwiązań backup , które z pewnością wykorzysta do planowanie i projektowanie Architekt IT Lizard są oparte na technologii Veeam Backup & Replication , Veeam for Microsoft 365, Veeam for Azure, Veeam Cloud Connect, powierzchni dyskowej plikowej lub obiektowej.

backup

Architekt platformy Microsoft Power / Webcon

Automatyzacja procesów , to w Twojej firmie zapewne ważny temat rzutujący na wydajność pracowników i całej firmy. Uporządkowane procesy , automatyczne działania to pozbycie się papierowych obiegów dokumentów lub pozbycie się całej masy e-mail których nikt nie czyta , a udowodnienie zachodzących procesów czy zmian po zwolnieniu pracownika i upływie kilku miesięcy czy lat jest w zasadzie nie możliwa. Architekt IT Lizard dzięki swojej ogromnej wiedzy oraz dużemu doświadczeniu jest doskonałym partnerem dla biznesu w Twojej firmie aby rozpoznać stosowne procesy, zaproponować ich optymalizację oraz automatyzację. Rozwiązania takie bez pracy Architekta IT Lizard często nie tylko nie ułatwią pracy ale jeszcze ją skomplikują i dodatkowo zniechęcą użytkowników systemów IT do korzystania z nich. Odpowiednie narzędzie, jego wdrożenie z dobrze zaprojektowanymi procesami i obiegami spowoduje , ze efektywność , jakość pracy oraz prędkość wdrażania nowych pracowników spadnie diametralnie.
Narzędzia jakie efektywnie użyje nasz Architekt IT do rozwiązania tego typu spraw to Platforma Power Microsoft będąca częściowo składową Microsoft 365 oraz doskonały system BPS Webcon.

WEBCON BPS monitor desktop designer scaled

Architekt rozwiązań IT dla firm - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

5/5 - (3 głosów)