Szukaj
Close this search box.

Sophos Managed Detection and Response

sophos mdr 24 7 managed protection

24/7 Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia

Sophos MDR to w pełni zarządzana usługa 24/7 dostarczana przez ekspertów, którzy wykrywają i reagują na cyberataki na komputery, serwery, sieci, obciążenia w chmurze, konta e-mail i inne.
Usługi zapobiegania ransomware
Potrzeba ciągłych operacji bezpieczeństwa stała się imperatywem. Jednak złożoność nowoczesnych środowisk operacyjnych i szybkość cyberzagrożeń sprawiają, że większości organizacji coraz trudniej jest skutecznie zarządzać wykrywaniem i reagowaniem na nie we własnym zakresie. Dzięki Sophos MDR nasz zespół ekspertów powstrzymuje zaawansowane ataki prowadzone przez człowieka lub boty. Podejmujemy działania w celu zneutralizowania zagrożeń, zanim zakłócą one działalność biznesową lub naruszą poufne dane. Sophos MDR można dostosować do różnych poziomów usług i może być dostarczany za pośrednictwem naszej zastrzeżonej technologii lub przy użyciu istniejących inwestycji w technologię cyberbezpieczeństwa.

#MyWiemyJakToZrobić!

Rozwiązania Sophos z Lizard

Lizard jest platynowym Partnerem Sophos. Nasi eksperci służą profesjonalnym wsparciem w wyborze programu antywirusowego i pomagają we wdrożeniach oraz bieżącej obsłudze zakupionego rozwiązania.

sophos

Sophos MDR dla biznesu

#MyWiemyJakToZrobić!

Cyberbezpieczeństwo dostarczane jako usługa

Dzięki rozszerzonym funkcjom wykrywania i reagowania (XDR), które zapewniają pełną ochronę niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane, Sophos MDR może: 

– Wykrywać więcej cyberzagrożeń, niż narzędzia bezpieczeństwa są w stanie samodzielnie zidentyfikować Nasze narzędzia automatycznie blokują 99,98% zagrożeń, co pozwala naszym analitykom skupić się na polowaniu na najbardziej wyrafinowanych napastników, których wykrywa i zatrzymuje tylko wysoko wykwalifikowany człowiek.

– Podejmować działania w Twoim imieniu, aby zapobiec zakłócaniu działalności przez zagrożenia. Nasi analitycy wykrywają, badają i reagują na zagrożenia w ciągu kilku minut — niezależnie od tego, czy potrzebujesz pełnej reakcji na incydenty, czy pomocy w podejmowaniu trafnych decyzji. 

– Zidentyfikować główną przyczynę zagrożeń, aby zapobiec przyszłym incydentom Aktywnie podejmujemy działania i przedstawiamy zalecenia, które zmniejszają ryzyko dla Twojej organizacji. Mniej incydentów oznacza mniej zakłóceń dla zespołów IT i bezpieczeństwa, pracowników i klientów.

Kompatybilny z narzędziami cyberbezpieczeństwa

Możemy dostarczyć potrzebną technologię z naszego portfolio lub nasi analitycy mogą wykorzystać istniejące technologie cyberbezpieczeństwa do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Sophos MDR jest kompatybilny z telemetrią bezpieczeństwa takich dostawców jak Microsoft, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Rapid7, Amazon Web Services (AWS), Google, Okta, Darktrace i wielu innych. Telemetria jest automatycznie konsolidowana, korelowana i priorytetyzowana dzięki informacjom z jednostki analizy zagrożeń Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE) i Sophos X-Ops.

MDR, który spotyka Cię tam, gdzie jesteś

Sophos MDR można dostosować za pomocą różnych warstw usług i opcji reagowania na zagrożenia. Pozwól zespołowi operacyjnemu Sophos MDR reagować na incydenty na pełną skalę, współpracować z Tobą w celu zarządzania cyberzagrożeniami lub powiadamiać wewnętrzne zespoły operacyjne ds. Bezpieczeństwa za każdym razem, gdy zostaną wykryte zagrożenia. Nasz zespół szybko dowiaduje się, kto, co, kiedy i jak atakuje. Możemy reagować na zagrożenia w ciągu kilku minut.

#MyWiemyJakToZrobić!

Kluczowe możliwość Sophos MDR

#MyWiemyJakToZrobić!

Monitorowanie zagrożeń i reagowanie na nie 24/7

Wykrywamy zagrożenia i reagujemy na nie, zanim mogą one narazić na szwank Twoje dane lub spowodować przestoje. Wspierany przez sześć globalnych centrów operacji bezpieczeństwa (SOC), Sophos MDR zapewnia całodobowy zasięg.

Kompatybilny z narzędziami bezpieczeństwa innymi niż Sophos

Sophos MDR może integrować telemetrię z punktu końcowego innej firmy, zapory ogniowej, tożsamości, poczty e-mail i innych technologii bezpieczeństwa w ramach Sophos ACE.

Pełne reagowanie na incydenty

Gdy zidentyfikujemy aktywne zagrożenie, zespół operacyjny Sophos MDR może wykonać w Twoim imieniu obszerny zestaw działań reagowania, aby zdalnie zakłócić, powstrzymać i całkowicie wyeliminować przeciwnika.

Raporty tygodniowe i miesięczne

Sophos Central to pojedynczy pulpit nawigacyjny do alertów, raportowania i zarządzania w czasie rzeczywistym. Raporty tygodniowe i miesięczne zapewniają wgląd w dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa, cyberzagrożeń i stan bezpieczeństwa.

Adaptacyjny ekosystem cyberbezpieczeństwa Sophos

Sophos ACE automatycznie zapobiega złośliwej aktywności i umożliwia nam wyszukiwani sygnałów dla zagrożeń, które wymagają interwencji człowieka w celu wykrycia, zbadania i ich wyeliminowania.

Prowadzone przez ekspertów polowanie na zagrożenia

Proaktywne polowanie na zagrożenia przeprowadzane przez wysoko wykwalifikowanych analityków wykrywa i szybko eliminuje więcej zagrożeń, niż produkty bezpieczeństwa mogą wykryć samodzielnie. Zespół operacyjny Sophos MDR może również korzystać z danych telemetrycznych innych dostawców do prowadzenia polowań na zagrożenia i identyfikowania zachowań atakujących, które uniknęły wykrycia z wdrożonych zestawów narzędzi.

Bezpośrednia pomoc techniczna

Twój zespół ma bezpośredni dostęp do naszego Security Operations Center (SOC) w celu przeglądu potencjalnych zagrożeń i aktywnych incydentów. Zespół operacyjny Sophos MDR jest dostępny 24/7/365 i wspierany przez zespoły wsparcia w 26 lokalizacjach na całym świecie.

Dedykowany kierownik ds. reagowania na incydenty

Zapewniamy dedykowanego kierownika ds. reagowania na incydenty, który współpracuje z Twoim wewnętrznym zespołem i zewnętrznymi partnerami, gdy tylko zidentyfikujemy incydent i współpracuje z Tobą do czasu jego rozwiązania.

Analiza przyczyn źródłowych

Oprócz dostarczania proaktywnych zaleceń w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeprowadzamy analizę przyczyn źródłowych, aby zidentyfikować podstawowe problemy, które doprowadziły do incydentu. Dajemy Ci wskazówki dotyczące eliminowania słabych punktów bezpieczeństwa, aby nie można ich było wykorzystać w przyszłości.

Kontrola stanu konta Sophos

Stale sprawdzamy ustawienia i konfiguracje punktów końcowych zarządzanych przez Sophos XDR i upewniamy się, że działają na najwyższych poziomach.

Powstrzymywanie zagrożeń

W przypadku organizacji, które zdecydują się nie zlecać Sophos MDR reagowania na incydenty na pełną skalę, zespół operacyjny Sophos MDR może wykonać działania ograniczające zagrożenie, przerywając zagrożenie i zapobiegając rozprzestrzenianiu się. Zmniejsza to obciążenie wewnętrzne zespoły operacyjne ds. bezpieczeństwa i umożliwia im szybkie wykonywanie działań naprawczych.

Odprawy wywiadowcze: "Sophos MDR ThreatCast"

Dostarczany przez zespół operacyjny Sophos MDR, „Sophos MDR ThreatCast” to comiesięczny briefing dostępny wyłącznie dla klientów Sophos MDR. Zapewnia wgląd w najnowsze analizy zagrożeń i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa.

Gwarancja ochrony przed naruszeniem

W zestawie ze wszystkimi licencjami rocznymi Sophos MDR Complete (od jednego do pięciu lat) i miesięcznymi, gwarancja pokrywa do 1 miliona USD kosztów odpowiedzialności. Nie ma poziomów gwarancji, minimalnych warunków umowy ani dodatkowych wymagań dotyczących zakupu.

Sophos MDR - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

5/5 - (5 głosów)