Szukaj
Close this search box.

Webcon – analiza, projektowanie, wdrożenie , administracja

Webcon BPS

WEBCON BPS – kompleksowe rozwiązanie klasy low-code do elektronicznego obiegu dokumentów oraz digitalizacji, automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi.

WEBCON BPS pomaga firmom pracować wydajniej, podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz generować oszczędności wynikające z lepszego zarządzania procesami. Dzięki aplikacjom biznesowym zbudowanym na platformie, organizacje mogą stale optymalizować swoje procesy, automatyzować powtarzalne zadania oraz pozbyć się papieru – skutecznie wykorzystując technologie IT do wspierania istniejących i wdrażania nowych modeli biznesowych. Dzięki automatyzacji i digitalizacji procesów, firmy wprowadzają nową jakość w codziennej działalności operacyjnej oraz zarządzaniu swoim biznesem. W dobie cyfrowej transformacji, zdecydowanie ułatwia to zdobycie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie pozycji lidera rynku.

Usprawnij obieg dokumentów i procesy biznesowe w swojej firmie

Dołącz do grona liderów cyfrowej transformacji!

WEBCON BPS invoice

Przejrzysty i intuicyjny interfejs pozwala na łatwy dostęp do listy zadań, spraw i dokumentów. Dzięki wszechstronności zastosowania oraz architekturze pozwalającej na obsługę tysięcy użytkowników i milionów dokumentów, WEBCON BPS staje się w firmach podstawową platformą aplikacyjną i kręgosłupem procesowym całej organizacji.

Jedna platforma nieskonczone mozliwosci

Optymalizacja procesów biznesowych z Webcon

Według badania The Total Economic Impact, przeprowadzonego przez agencję Forrester, wdrożenie platformy WEBCON BPS pozwala organizacjom przyspieszyć procesy biznesowe o nawet 87%. Dlatego z WEBCON BPS korzysta już ponad 500 firm i korporacji na całym świecie, w tym m.in. Siemens Finance, Link4, Societe Generale, Tauron, Energa, LPP, OTCF, Media Markt, TERG, Raben, Grupa Nowy Styl, Man, CEDC, czy Warbud.

Klienci WEBCON szacują, że dzięki WEBCON BPS są w stanie, za pomocą jednej platformy, zaadresować ponad 90% potrzeb i scenariuszy biznesowych – od prostych, o charakterze wspierającym działalność operacyjną, po złożone, o znaczeniu krytycznym dla ciągłości ich biznesu.

Dzięki temu, że wszystkie rozwiązania powstają w ramach jednej platformy (Unified Application Delivery Platform), dział IT może natychmiast uruchamiać nowe projekty, korzystając z istniejących zasobów. Możliwe jest przy tym całkowite pominięcie fazy poszukiwania i wyłaniania dostawców, zakupów oraz negocjacji umów. Jednocześnie, architektura systemów informatycznych przedsiębiorstwa zostaje znacznie uproszczona, a – dzięki standaryzacji – pracownicy błyskawicznie uczą się nowych aplikacji i czerpią korzyści z digitalizacji.

Unikalne właściwości platformy pozwalają na szybkie prototypowanie rozwiązań, co wpływa nie tylko na jakość współpracy pomiędzy biznesem a integratorem systemu, ale również na szybkość dostarczania nowych rozwiązań. Tym, co wyróżnia platformę na tle innych oprogramowań tej klasy, jest również autorska technologia InstantChange™. Umożliwia ona błyskawiczne wprowadzanie zmian z natychmiastowym efektem, na dowolnym etapie cyklu życia aplikacji, dzięki czemu rozwój i adaptacja do zmieniających się potrzeb są niezwykle proste i szybkie.

Za sukcesem platformy stoi zorientowanie na korzyści biznesowe, konsekwentna koncentracja na rozwoju jednego produktu oraz zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów i tworzeniu rozwiązań IT dla największych graczy na rynku. Każdego dnia, zespół WEBCON przelewa swoją wiedzę w kod platformy, zmieniając swoich klientów w liderów cyfrowej transformacji. 

Dowiedz się więcej o WEBCON na www.webcon.com/pl

#MyWiemyJakToZrobić!

Rozwiązania Webcon dla biznesu

#MyWiemyJakToZrobić!

Webcone - co to?

Webcon dostarcza elektroniczny obieg dokumentów, digitalizacja i automatyzacja procesów biznesowych

WEBCON BPS to zintegrowana platforma low-code klasy BPM (Business Process Management), która pozwala skutecznie zarządzać przepływem (workflow) zadań, informacji i dokumentów oraz znacząco przyspieszyć i zoptymalizować procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

remote linkedin pl 1

Dlaczego i kiedy warto wdrożyć platformę WEBCON BPS w organizacji?

 • Chcesz usprawnić procesy, obniżyć koszty działalności operacyjnej, pozbyć się papieru i lepiej koordynować realizację zadań?
 • Twoim celem jest wprowadzenie w życie założeń cyfrowej transformacji, poprzez digitalizację, standaryzację i automatyzację procesów biznesowych?

Wdrożenie platformy WEBCON BPS do obsługi obiegu dokumentów i wsparcia procesów biznesowych pozwali Ci zrealizować te cele, jak również dostarczy szereg wymiernych i odczuwalnych dla wielu osób firmie korzyści – na kilku różnych płaszczyznach. Wiele z nich jest unikalne dla tego konkretnie rozwiązania.

Wdrożenie Webcon - korzyści

Wdrożenie platformy wiąże się z szeregiem korzyści dla organizacji – są to m.in.:

 • Skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów, co pozwala znacznie obniżyć ich koszt;
 • Wzrost jakości pracy, w wyniku eliminacji błędów ludzkich podczas wykonywania prostych, codziennych, powtarzalnych czynności;
 • Ustandaryzowanie procesów w firmie w oparciu o wypracowane best practices, co gwarantuje, że zadania będą wykonywane w sposób optymalny, przez właściwe osoby, zgodnie z aktualnymi procedurami;
 • Lepszy wgląd w procesy, co pozwala podejmować lepsze decyzje biznesowe;
 • Usprawnienie przepływu pracy, dzięki automatycznemu przypisywaniu zadań odpowiednim osobom oraz notyfikacjom, informującym o nich pracowników;
 • Szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i skuteczniejsze zarządzanie zmianą procedur operacyjnych.
WEBCON BPS Deisgner Studio Interfaces

Korzyści dla biznesu

 • Autentyczne „biuro bez papieru” gwarantuje bezproblemowy dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów, danych czy maili – z każdego miejsca, o każdej porze;
 • Cyfrowe formularze wymuszają poprawność wprowadzanych danych. Inteligentna automatyzacja obiegów upewnia użytkowników o zgodności z obowiązującymi procedurami i najlepszymi praktykami;
 • Wszystkie aplikacje, które powstają w ramach platformy, są ustandaryzowane: mają podobny interfejs i podobnie się zachowują, co sprawia, że użytkownicy biznesowi szybko uczą się nowych rozwiązań i błyskawicznie zaczynają czerpać korzyści z digitalizacji;
 • Pracownicy mogą skupić się na realizacji bardziej wartościowych z punktu widzenia organizacji zadań, zamiast tracić czas na wykonywanie powtarzalnych, żmudnych czynności, które mogą zostać w łatwością zautomatyzowane.

Korzyści dla Zarządu

 • Automatyzacja zadań lub ich zoptymalizowanie pod kątem kosztów zapewnia oszczędności finansowe, czasowe i kadrowe;
 • WEBCON BPS umożliwia całościowy ogląd procesów we wszystkich działach oraz oddziałach i placówkach firmy. Raporty i wykresy analityczne są bardziej czytelne, przez co kadra kierownicza może śledzić postępy i identyfikować pojawiające się problemy;
 • Automatyzacja i standaryzacja ułatwia wprowadzanie najlepszych praktyk w każdym nurcie (ISO, ITIL, Lean, Six Sigma itd.).

Korzyści dla IT

 • Zunifikowana platforma aplikacyjna, będąca domem kilkudziesięciu czy nawet kilkuset aplikacji wspierających biznes, to z perspektywy IT zaledwie jeden system wymagający utrzymania i zarządzania, a więc znaczące uproszczenie, uporządkowanie i optymalizacja architektury systemów informatycznych przedsiębiorstwa;
 • Jedna platforma to jeden zestaw kompetencji utrzymaniowych i zmniejszenie ryzyka kadrowego, Minimalizuje to ryzyko zjawiska shadow IT w firmie;
 • WEBCON BPS to zaufane narzędzie, dzięki któremu IT może natychmiast odpowiadać na potrzeby biznesu, bez konieczności stałego poszukiwania nowych rozwiązań pudełkowych; szybka reakcja IT na potrzeby biznesu prowadzi najczęściej do wyeliminowania zjawiska shadow IT. 

Webcon BPS dla firm z Lizard

#MyWiemyJakToZrobić!

Co daje Webcon?

Standaryzacja i idealne dopasowanie

Webcon BPS pozwala tworzyć ustandaryzowane rozwiązania (tzw. aplikacje biznesowe) doskonale dopasowane do aktualnych potrzeb biznesu (w przeciwieństwie do tzw. rozwiązań pudełkowych). Jednocześnie zapewnia znacznie niższe koszty dostarczania, utrzymania, rozwoju i modyfikacji, niż klasyczne systemy pisane na zamówienie.
Połączenie ogromnego zakresu funkcjonalności, szybkości dostarczania rozwiązań, standaryzacji i elastyczności platformy sprawia, że rozwiązania stworzone za pomocą WEBCON BPS będą precyzyjnie odpowiadać na potrzeby biznesu a wprowadzanie w nich modyfikacji i bieżące utrzymanie będą bezproblemowe.

Łatwe zarządzanie zmianą

Platforma wykorzystuje unikalną technologię InstantChange™, która w praktyce umożliwia błyskawiczne (czyli tanie!) wprowadzanie zmian w rozwiązaniach – niezależnie, czy będą to drobne modyfikacje typu CR (Change Request) czy też duże zmiany, związane z ewolucją potrzeb biznesowych lub reorganizacją realizacji konkretnych procesów. Zmiany można wprowadzać „na żywo”, bez konieczności ponownego uruchamiania czy przechodzenia przez procedurę ponownej instalacji, a co szczególnie istotne – w dowolnym momencie cyklu życia aplikacji (nawet po jej uruchomieniu w środowisku produkcyjnym).

Lepsza współpraca biznesu i IT

Co również zdecydowanie wyróżnia platformę WEBCON BPS na tle innych rozwiązań do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi to fakt, że została zaprojektowana z myślą o usprawnianiu komunikacji pomiędzy IT a użytkownikami biznesowymi. Jej poszczególne elementy zostały stworzone w taki sposób, aby biznes z łatwością rozumiał tworzoną aplikację i mógł na bieżąco uczestniczyć w procesie jej budowania. Nazywamy to podejściem Citizen-Assisted Development.

Rozbudowane możliwości integracyjne

Kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi wymaga wielopoziomowej integracji z istniejącymi systemami firmowymi. Gdy wszystkie systemy działają harmonijnie, dane są spójne i zunifikowane, informacje nie dublują się i są optymalnie wykorzystywane oraz koordynowane. Rozbudowane możliwości integracyjne WEBCON BPS umożliwiają łatwe połączenie firmowego środowiska IT w jedną całość. Przemyślany silnik integracyjny umożliwia łatwą integrację z dowolnymi systemami informatycznymi, globalnymi i lokalnymi, standardowymi i uszytymi na miarę, w tym: Microsoft Dynamics AX, Dynamics NAV (Navision), EGERIA, E-nadawca, enova365, ERP Optima (CDN Optima), ERP XL (CDN XL), IFS, Microsoft Graph, Pohoda, SAFO, SAP, SIMPLE.ERP, Symfonia ERP czy TETA Constellation.

Wszechstronność zastosowania

Za pomocą WEBCON BPS użytkownicy tworzą ponad 90% wszystkich potrzebnych aplikacji biznesowych. Mogą automatyzować zarówno proste, podstawowe procesy związane z codzienną działalnością operacyjną, jak i te nawet najbardziej specyficzne czy krytyczne dla biznesu. Aplikacje te często decydują o przewadze konkurencyjnej, jakości produktów lub usług i satysfakcji klientów końcowych. Zintegrowana i kompleksowa platforma pozwala uniknąć zakupu, wdrażania, dostosowywania i utrzymywania nawet kilkunastu różnych rozwiązań.

W praktyce, WEBCON BPS pomaga zoptymalizować:

– pojedyncze procesy wspierające (np. obieg faktur kosztowych, obieg umów czy rozliczanie delegacji)
– pracę poszczególnych działów (np. HR, Finansów, Sprzedaży i Marketingu czy Administracji)
– procesy specyficzne dla danej branży (np. Finansowej, Produkcyjnej czy Farmaceutycznej )

Webcon - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

Webcon - pytania i odpowiedzi

Webcon BPS umożliwia szybkie, łatwe i iteracyjne dostarczanie (szytych na miarę i elastycznych) rozwiązań IT dla biznesu – bez kodowania. Funkcjonalność systemu obejmuje m.in. projektowanie i automatyzację workflow, formularze, digitalizację dokumentów i OCR. Gotowe do wykorzystania aplikacje mobilne i dodatki dla pakietu Office pozwalają zaskarbić sobie wdzięczność użytkowników końcowych, a przemyślany silnik umożliwia łatwą integrację z dowolnym systemem informatycznym.

„Wdrożenie WEBCON BPS pozwoliło nam uniknąć kosztów na poziomie około 1,17 miliona dolarów, które czekałyby nas w sytuacji konieczności zakupu, wdrażania i utrzymywania alternatywnych, gotowych do użycia rozwiązań dostępnych na rynku do zautomatyzowania poszczególnych procesów”

 

„(…) znacząco przyspieszyliśmy realizację wszystkich procesów, rozwiązaliśmy m.in. kwestię zalegania faktur kosztowych na biurkach i terminową realizację płatności. Jako firma produkcyjna pamiętamy jeszcze czasy wprowadzania nowych produktów na rynek, gdy procedura od momentu wymyślenia technologii przez obliczenie kosztów i zebranie wszystkich potrzebnych akceptacji trwała miesiącami. W tej chwili dzieje się to niemal błyskawicznie.”

 

„Mamy w tej chwili jedną wspólną platformę BPM dla wszystkich plików, która idealnie komponuje nam się zarówno z wdrożonym za pomocą narzędzi low-code CRMem, jak i z kolejnymi procesami, o które planujemy rozszerzyć nasz system. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można sięgać po dokumenty i zarządzać informacją na temat wszystkich naszych kontrahentów.” 

 

„Na pewno automatyzacja procesów biznesowych pomaga w zdobywaniu i utrzymywaniu klientów. Pokazywanie, że jesteśmy firmą zorganizowaną, ukierunkowaną na procesy, które są poukładane i przejrzyste, pozwala klientom nam zaufać i uwierzyć, że tak samo profesjonalnie zaopiekujemy się ich procesami oraz w równie transparentny sposób będziemy nimi zarządzać.”

Unikalna technologia InstantChangeTM umożliwia szybkie (i tym samym tanie) wprowadzanie zmian z natychmiastowym rezultatem, na dowolnym etapie dostarczania aplikacji biznesowych – nawet po wdrożeniu produkcyjnym. Redukujesz więc ryzyko projektów, łatwo rozwijasz i dostosowujesz rozwiązania dla biznesu – zgodnie z dynamiką potrzeb, nowych inicjatyw i zmian w otoczeniu organizacji.

5/5 - (1 głosów)