Szukaj
Close this search box.

Dobierz odpowiednio dobrane rozwiązanie IT dla swojego biznesu

Lizard
Basic

basic
Helpdesk Zdalny

Dedykowany dla:

 • Firma dowolnej wielkości od 5 do 200 użytkowników
 • Firma potrzebuje od 5 do 100 godzin pomocy technicznej świadczonej przez inżynierów I i II linii wsparcia zdalnie
 • Firma korzysta z komputerów, urządzeń mobilnych Windows, MAC, Android, IOS dla użytkowników
 • Firma wykorzystuje jeden z popularnych MDM np. Intune
 • Firma korzysta z usług chmurowych typu Microsoft365 Bussines, GoogleWorkSpace
 • Firma korzysta z prostej sieci składających się z pojedynczych urządzeń, pojedyncza siedziba, pracownicy w biurze, w terenie lub HomeOffice
 • Firma wykorzystuje system antywirusowy i oczekuje jego utrzymania na urządzeniach użytkownika
 • Firma chce wykonywać pojedyncze backupy z urządzeń użytkownika na żądanie
 • Update stacji roboczych na żądanie użytkownika

Dostępne usługi

helpdesk-zdalny-blue
Helpdesk zdalny
administracja-chmura-blue
Administracja chmurą

Lizard
Basic Plus

basic plus thumb
Helpdesk Zdalny i Lokalny

Dedykowany dla:

 • Firma dowolnej wielkości od 5 do 200 użytkowników
 • Firma potrzebuje od 5 do 100 godzin pomocy technicznej świadczonej przez inżynierów I i II linii wsparcia zdalnie
 • Firma korzysta z komputerów, urządzeń mobilnych Windows, MAC, Android, IOS dla użytkowników
 • Firma wykorzystuje jeden z popularnych MDM np. Intune
 • Firma korzysta z usług chmurowych typu Microsoft365 Bussines, GoogleWorkSpace
 • Firma korzysta z prostej sieci składających się z pojedynczych urządzeń, pojedyncza siedziba, pracownicy w biurze, w terenie lub HomeOffice
 • Firma wykorzystuje system antywirusowy i oczekuje jego utrzymania na urządzeniach użytkownika
 • Firma chce wykonywać pojedyncze backupy z urządzeń użytkownika na żądanie
 • Update stacji roboczych na żądanie użytkownika

Dostępne usługi

helpdesk-zdalny-blue
Helpdesk zdalny
helpdesk-lokalny-blue
Heldpesk lokalny
administracja-chmura-blue
Administracja chmurą
koordynacja-it-blue
Koordynacja It

Lizard
Professional

standard thumb
Helpdesk Zdalny i Lokalny

Dedykowany dla:

 • Firma dowolnej wielkości od 5 do 200 użytkowników
 • Firma potrzebuje od 5 do 100 godzin pomocy technicznej świadczonej przez inżynierów I i II linii wsparcia zdalnie
 • Firma korzysta z komputerów, urządzeń mobilnych Windows, MAC, Android, IOS dla użytkowników
 • Firma wykorzystuje jeden z popularnych MDM np. Intune
 • Firma korzysta z usług chmurowych typu Microsoft365 Bussines, GoogleWorkSpace
 • Firma korzysta z prostej sieci składających się z pojedynczych urządzeń, pojedyncza siedziba, pracownicy w biurze, w terenie lub HomeOffice
 • Firma wykorzystuje system antywirusowy i oczekuje jego utrzymania na urządzeniach użytkownika
 • Firma chce wykonywać pojedyncze backupy z urządzeń użytkownika na żądanie
 • Update stacji roboczych na żądanie użytkownika

Dostępne usługi

helpdesk-zdalny-blue
Helpdesk zdalny
helpdesk-lokalny-blue
Heldpesk lokalny
administracja-serwerami-blue
Administracja serwerami
administracja-chmura-blue
Administracja chmurą
koordynacja-it-blue
Koordynacja It

Lizard
Expert

professional thumb
Helpdesk Zdalny i Lokalny

Dedykowany dla:

 • Firma dowolnej wielkości od 5 do 200 użytkowników
 • Firma potrzebuje od 5 do 100 godzin pomocy technicznej świadczonej przez inżynierów I i II linii wsparcia zdalnie
 • Firma korzysta z komputerów, urządzeń mobilnych Windows, MAC, Android, IOS dla użytkowników
 • Firma wykorzystuje jeden z popularnych MDM np. Intune
 • Firma korzysta z usług chmurowych typu Microsoft365 Bussines, GoogleWorkSpace
 • Firma korzysta z prostej sieci składających się z pojedynczych urządzeń, pojedyncza siedziba, pracownicy w biurze, w terenie lub HomeOffice
 • Firma wykorzystuje system antywirusowy i oczekuje jego utrzymania na urządzeniach użytkownika
 • Firma chce wykonywać pojedyncze backupy z urządzeń użytkownika na żądanie
 • Update stacji roboczych na żądanie użytkownika

Dostępne usługi

helpdesk-zdalny-blue
Helpdesk zdalny
helpdesk-lokalny-blue
Heldpesk lokalny
administracja-serwerami-blue
Administracja serwerami
administracja-chmura-blue
Administracja chmurą
administracja-siecia-blue
Administracja siecią
administracja-chmura-blue
Administracja backup
monitoring-blue
Monitoring
cyberbezpieczenstwo-blue
Bezpieczeństwo
backup-chmury-blue
Backup Chmury
uslugi-update-blue
Update systemów
planowanie-it-blue
Planowanie IT

Masz pytanie o pakiety?

#My wiemy jak to zrobić!

Document
Gdzie usługa jest dostępna
Usługa dostepna w całej Polsce
Usługa dostępna na terenie UE
Helpdesk i Administracja IT w języku polskim
Helpdesk i Adaministracja IT w języku angielskim
Helpdesk w języku niemieckim
Helpdesk dla pracowników zdalnych i homeoffice
Ilość obsługiwanych lokalizacji fizycznych w których są urządzenia infrastruktury IT
Parametry czasowe usług
Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne - natychmiast
Szacowany czas naprawy
Wybór czasu pracy 8 godzin roboczych serwisu dla klienta (7-15, 8-16, 9-17)
Praca serwisu dla Klienta 7-21 w pn, wt, śr, czw, pt, helpdesk
Praca serwisu dla Klienta 10-18 w sobotę i niedzielę, helpdesk
Praca serwisu dla Klienta poza godzinami roboczymi Kienta, helpdesk
Praca serwisu dla Klienta 8-17 w pn, wt, śr, czw,pt, Administracja IT
Praca serwisu dla Klienta po godzinach roboczych Klienta - Administracja IT
Okno serwisowe na prace wymagające przerw w pracy systemów
To co wygodne
Dostęp przez WWW do systemu ticketowego gromadzącego dane na temat Twoich Zgłoszeń
Informacje o zużyciu pakietów, automatyczne raportowanie
Inżynierowie przechowują hasła administracyjne w wyspecjalizowanym oprogramowaniu, bezpiecznie, zaszyfrowane
Przegląd Administratorów IT całego systemu IT Klienta
Pomoc zdalna świadczona przy pomocy bezpiecznego systemu TeamViewer
Dostęp do najnowszych technologii - sprzedaż produktów i oprogramowania IT
Dostęp do oferty rozwiązań chmurowych platformy komunikacyjnej (Microsoft 365, GoogleWorkspace, MS Azure, GCP)
Dostęp do oferty rozwiazań chmurowych MS Azure, Google Cloud Platform (GCP)
Dostęp do oferty na urządzenia komputerowe komputery, komputery mobilne, monitory, aksecoria, antywirus, backup itp.
Dostęp do oferty na oprogramowanie serwerowe (Windows Serwer, Linux Serwer)
Dostęp do oferty na sieci komputerowe, UTM, Routery, Firewall, AP, Switche, kontrolery
Dostęp do Ofert na telefonię VoiP
Dostęp do oferty na urządzenia drukujące, scanujące, leasing
Dostęp do oferty na wykonanie WWW, hosting, pozycjonowanie, Adwords
Dostęp do oferty na hosting serwerów, vps, hosting domen, certyfikaty cyfrowe
Sposoby zgłaszania i automatyczne rozpoznawanie Klienta
Dedykowany adres e-mail dla Twojej firmy
Automatyczne powstawanie zgłoszeń w systemie Ticketowym po wysłaniu na dedykowany adres i przywiązanie odpowiedniego SLA
Dedykowany numer Telefonu dla Twojej firmy
Wyznaczony inżynier wiodący do pomocy zdalnej
Wyznaczony opiekun do pomocy lokalnej
Wyznaczony dedykowany Administrator Główny systemu IT Klienta
Wyznaczony dedykowany Administrator Backup dla Klienta
Wyznaczony dedykowany Administrator Antywirus / Bezpieczeństwo / Szyfrowanie dla Klienta
Wyznaczony dedykowany Administrator Sieci dla Klienta
Wyznaczony dedykowany Koordynator / Projektant / Architekt IT dla Klienta
Wyznaczony dedykowany Administrator Usług Chmurowych dla Klienta
Helpdesk Zdalny
Pomoc świadczona telefonicznie dla użytkownika
Pomoc świadczona przez e-mail dla użytkownika
Pomoc świadczona zdalnie połączenie na urządzenia użytkownika (Windows, Mac, Android, iOS)
Pomoc w zakresie użytkowania standardowych rozwiązań chmurowych
Instalacja nowych urządzeń komputerowych dla użytkownika
Reinstalacja urządzeń komputerowych użytkownika
Helpdesk Lokalny
Czas dojazdu na wizytę lokalną helpdesku
Ograniczenia czasu wizyt lokalnych helpdesk w miesiącu na wezwanie klienta
Możliwość wyznaczenie stałych dyżurów lokalnego Opiekuna helpdesk
Prowadzenie ewidencji urządzeń komputerowych
Inwentaryzacja automatyczna oprogramowaniem
Czyszczenie komputerów do utylizacji lub odsprzedania
Wyjazdy do zgłoszonej awarii na życzenie Klienta
Możliwość wyznaczenia dyżurów stałych helpdesk
Administracja Chmurami
Administracja Exchange Online + OWA
Administracja - Aplikacje biurowe On-line i On-Premise (Word, Excel, PowerPoint, Onenote)
Administracja Teams, One Drive
Administracja SharePoint - nadawanie uprawnień
Integracja Microsoft 365 ze środowiskiem On premise
Administracja Backup zasobów (Microsoft365 Skrzynki, Sherepoint, OneDrive)
Administracja Microsoft 365 pakiety Business
Administracja Microsoft 365 pakiety Enterprise
Administracja Microsoft 365 Ad-ON
Administracja Microsoft Azure
Administracja Google Cloud Platform (GCP) i Google WorkSpace
Administracja systemami MDM (InTune, Knox, Famoc i inne)
Administracja SharePoint / MS Power / Forms / Webcon
Bieżąca administracja Sharepoint / MS Power / Forms / Webcom dodawanie witryn
Bieżąca administracja SharepointMS Power / Forms / Webcom budowanie treści
Bieżąca administracja Sharepoint MS Power / Forms / Webcom budowanie obiegów
Administracja IT Serwery Windows / Linux
Administracja IT - usuwanie bieżacych awarii serwera Windows
Administracja IT - nadawanie uprawnień, zakładanie użytkowników
Administracja IT - stały monitoring zasobów serwerowych za pomocą oprogramowania Zabbix, Nagios - Podstawowe czynności Administracyjne
Ilość serwów obsługiwanych w ramach pakietu
Obsługiwane serwery Microsoft Windows
Obsługa wirtualizatora H-View
Obsługa wirtualizatorów VmWare
Obsługiwane serwery Linux
Update systemów serwerowych Windows / Linux raz w miesiącu do stanu aktualnego danej wersji
Update poprawek krytycznych Windows / Linux bez zbędnej zwłoki (3 dni)
Natychmiastowe działania związane z problemami po implementacji poprawek producenta after PCZA
Natychmiastowe działanie po wystąpieniu błędu stwierdzonego przez system monitoringu (zabix, VeeamOne) after PCZA
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej instalacji serwerów
Administracja sieciami (UTM, Routery, Wifi, Switch)
Ograniczenie obsługiwanych Switchy (HP, CISCO, Aruba, Ubuquity, Mikrotik i pozostałe)
Ograniczenie obsługiwanych UTM / Router / Firewall
Ograniczenie obsługiwanych Wifi AP i Controler (Ubiquity, Aruba, Mikrotik i pozostali)
Integracja WiFi z AD
Administracja Router Mikrotik
Administracja urządzeń UTM CISCO, Sophos, Fortigate i inne
Administracja urządzeń UTM CISCO, Sophos, Fortigate i inne z zaawansowanymi funkcjami
Obsługa łącz internetowych
VPN Per User
VPN Site to Site
Monitorowanie UTM za pomocą narzędzi producenta oraz Zabbix
Update urządzeń sieciowych do stanu aktualnego co najmniej raz w miesiącu
Update urządzeń sieciowych w przypadku ogłoszenia luk w systemie w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia poprawki
Segmentacja sieci
Testy penetracyjne
Prowadzenie dokumentacji sieci
Bezpieczeństwo (antywirus, szyfrowanie)
Weryfikacja stanu systemu antywirusowego na stacjach Windows
Weryfikacja stanu systemu antywirusowego na stacjach Windows Server / Linux Server
Monitoring aktualizacji szczepionek antywirusowych na systemach Windows użytkownika
Monitoring aktualizacji szczepionek antywirusowych na systemach Windows Server użytkownika
Szyfrowanie dysków urządzeń mobilnych Windows
Raportowanie stanu systemu AV raz w miesiącu, zagrożeń, statystyk
Administracja Backup
Backup zasobów z chmury na życzenie użytkownika
Administracja profesjonalnym systemem Backup z Microsoft 365
Backup stacji roboczych Windows, osMAC na życzenie użytkownika
Backup systemów serwerowych Windows Server narzędziami stosowanymi obecnie u Klienta
Weryfikacja systemu Backup, zadań
Opracowanie polityki Backup
Działanie proaktywne mające na celu zwiększyć skuteczność Działanie proaktywne mające na celu zwiększyć skuteczność Backup
Administracja autotestowaniem Backup
Utrzymywanie dokumentacji Backup
Zarządzanie smartfonami
Opracowanie standardu instalacji Smartfona / Tabletu - Android / iOS / Windows
Administracja MDM (Intune, Knox i inne)
Administracja Ochroną AV
Backup na życzenie użytkownika
Administracja systemowym profesionalnym Backup Android, iOS, Windows mobile
Administracja kontraktami z operatorem komórkowym
Internet, Hosting Domen, Certyfikaty Cyfrowe
Pomoc przy rejestracji domen
Administracja już zarejestrowanymi domenami - porządek
Administracja Hostingiem WWW
Administracja Hostingiem domen
Backup Hostingu w tym WWW
Utrzymywanie dokumentacji Hostingu
Utrzymywanie środowiska WordPress
Utrzymywanie php
Bazy danych
Podstawowa obsługa bazy danych MS SQL
Zaawansowana obsługa bazy danych MS SQL
Podstawowa obsługa bazy danych mySQL
Zaawansowana obsługa bazy danych mySQL
Podstawowa obsługa bazy danych Oracle
Zaawansowana obsługa bazy ORACLE
Aplikacje - utrzymanie infrastruktury Update
Administracja i konfiguracja stacjami roboczymi Windows, tak aby spełniały wymagania aplikacji zewnętrznych - klient na stacji
Administracja i konfiguracja stacjami roboczymi Windows, tak aby spełniały wymagania aplikacji zewnętrznych - Przeglądarka WWW
Update klientów aplikacji zewnętrznych według zaleceń ich producenta
Konfiguracja środowiska serwerowego zgodnie z wymaganiami producenta aplikacji zewnętrznej
Projektowanie, Planowanie, Koordynacja - Projekt Manager / Architekt IT
Koordynacja IT
Planowanie IT
Projektowanie IT
Raportowanie IT
Spotkania z klientami, spotkania sprawozdawcze i koordynujace
Telefonia stacjonarna, Voip
Administracja Voip (NFON)
Zaawansowane integracje Voip

Lizard Basic

użytkownik w dowolnym miejscu
8 godzin roboczych
godziny robocze, dni robocze
1 raz w roku
nie
nie dotyczy
0 serwerów fizycznych 0 VPS, 0 wirtualizatorów
nie
1
1
1 / 1
1 w miesiącu
NIE
1 w miesiącu
NIE
1 w miesiącu
1 na rok

Lizard Basic Plus

użytkownik w dowolnym miejscu + 1 lokalizacja fizyczna
8 godzin roboczych
godziny robocze, dni robocze
1 raz w roku
4 godziny
1 wizyta do 2 godzin
do 1 serwerów fizycznych, do 2 VPS, do 1 wirtualizatorów
nie
2
1
1 / 1
1 w miesiącu
1 w miesiącu
1 w miesiącu
1 w miesiącu
1 w miesiącu
1 na rok

Lizard Professional

użytkownik w dowolnym miejscu + 5 lokalizacji fizycznych
4 godziny robocze
7-21 w dni robocze
co pól roku
2 godziny
bez ograniczeń
do 5 serwerów fizycznych, do 10 VPS, do 5 wirtualizatorów
wersje darmowe
5
2
5 / 1
ciągle
ciągle
ciągle
ciągle
ciągle
1 na pół roku

Lizard Expert

bez ograniczeń
4 godziny robocze
7-21 dni robocze + weekendy + na specjalne życzenie noc
co kwartał
2 godziny
bez ograniczeń
bez ograniczeń
nie
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
ciągle
ciągle
ciągle
ciągle
ciągle
1 w miesiącu
4.9/5 - (16 głosów)