Szukaj
Close this search box.

Audyt informatyczny
systemów i bezpieczeństwa IT

Audyt informatyczny dla firm

Lizard zapewnia szereg usług audytorskich w tym audyt IT, które mogą wpłynąć na poprawę lub zwiększenie firmy w zakresie korzystania z różnych usług informatycznych. Podczas audytu informatycznego zbieramy dowody na to, czy dany system informatyczny i związane z nim zasoby są właściwie chronione. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju testy, których zadaniem jest ujawnienie ewentualnych problemów.

Dzięki audytowi IT można zastosować specjalnie dedykowane rozwiązania, które będą chronić zasoby danych przed awariami, cyberatakami czy zdarzeniami losowymi.

Co daje audyt it?

Dzięki dobrze przeprowadzonemu audytowi IT można dowiedzieć się :

 • jaki jest stan ogólny systemu i aplikacji IT, jakie są jego słabe strony
 • w jaki sposób przeprowadzić modernizację systemu IT
 • jaki jest stan bezpieczeństwa systemu i aplikacji IT
 • jaki jest stan licencjonowania wykorzystywanych produktów IT
 • jakie urządzenia pracują w systemie IT
 • jaka jest aktualność systemów i aplikacji IT i czy są podatne na atak .

Profesjonalny audyt IT z Lizard

Lizard zapewniausługi audytorskie, które mogą wpłynąć na poprawę lub zwiększenie firmy w zakresie korzystania z różnych usług informatycznych. Podczas audytu informatycznego zbieramy dowody na to, czy dany system informatyczny i związane z nim zasoby są właściwie chronione. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju testy, których zadaniem jest ujawnienie ewentualnych problemów.

Dzięki audytowi IT można później zastosować specjalnie dedykowane rozwiązania, które będą chronić zasoby danych przed awariami, cyberatakami czy zdarzeniami losowymi. Skorygowanie wykrytych błędów w bardzo dużym stopniu może wpłynąć na dalsze funkcjonowanie danej firmy. Zlecony nam audyt IT wykonują zawsze niezależni audytorzy, posiadający już doświadczenie w tym zakresie oraz odpowiednie kwalifikacje.

Audyt systemów informatycznych dla firm

#MyWiemyJakToZrobić!

Audyt systemów informatycznych

Oferujemy wykonanie audytu informatycznego w ramach rozpoczęcia współpracy. Audyt taki jest bardzo zasadny z uwagi na fakt, że najczęściej Klient poszukujący firmy informatycznej nie wie co tak naprawdę jest w jego systemie lub co nie działa i dlaczego ma kłopoty. Lizard , natomiast aby wykonać prace szybko i sprawnie także musi nabyć stosowną wiedzę o całym systemie. Jakość prac naprawczych i modernizacji systemów często zależy od dobrego rozpoznania wstępnego.

Audyt przedwdrożeniowy , przed migracyjny, przed projektowy , przed obsługowy

W przypadku wdrożeń , migracji Lizard musi wiedzieć co będzie wdrażał, migrował i w jki jest rzeczywisty stan systemu w danej chwili.
Zakres proponowanych prac:

 • zapoznanie się z infrastrukturą LAN, WAN,
 • zapoznanie się z zabezpieczeniami i dostępem do Internetu,
 • zapoznanie się z infrastrukturą serwerową lokalną, AZURE , AWS, GCP
 • zapoznanie się ze strukturą katalogową, strukturą plikową,
 • zapoznanie się z pracującym rozwiązaniem antywirusowym,
 • zapoznanie się z pracującym systemem do backupu,
 • zapoznanie się z sytuacją dotyczącą licencjonowania produktów posiadanych przez Klienta,
 • zapoznanie się z systemami biznesowymi pracującymi u klienta,
 • analiza pracy systemu pocztowego,
 • analiza pracy stacji roboczych, urządzeń mobilnych , ich funkcji i stanu,
 • wstępna analiza potrzeb użytkowników systemu informatycznego.
 • uproszczona analiza posiadanych przez Klienta aplikacji
 • zapoznanie się z wykorzystywanymi systemami chmurowymi takimi jak np. Microsoft 365, Platforma Power, SharePoint

Czas trwania audytu

W celu realizacji audytu musi odbyć się przynajmniej jedna wizyta lokalna (8 godzin) resztę prac w zależności od złożoności systemu i możliwości technicznych prowadzimy zdalnie. Opracowanie wyników będzie realizowane przez 7 dni roboczych.

Wyniki prac

Wyniki prac będą przedstawione w formie dokumentu po audytowego oraz jeśli będzie taka potrzeba przygotujemy prezentacje dla Zarządu. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa z całej Polski i Europy , którym zależy na rzetelnym i sprawnie przeprowadzonym audycie informatycznym.

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych

Regularny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa pozwala uniknąć wielu poważnych problemów nie tylko natury informatycznej, ale np. związanych z upublicznieniem poufnych danych itd. Czasami zła konfiguracja, awaria czy inna przyczyna wpływają na to, że infrastruktura informatyczna działa nie tak, jak powinna. Jak przebiega audyt? To czynność, która polega na testowaniu systemów zabezpieczeń oraz ich podatności na takie czynniki jak zdarzenia losowe lub ataki z cyberprzestrzeni. Testy, oparte na światowych standardach, wykonujemy zarówno ręcznie, jak i automatycznie. W obu przypadkach działania te przeprowadza przeszkolony, wykwalifikowany i doświadczony audytor. Z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych przygotowujemy raport, który zawiera nasze analizy, wnioski i propozycje metod, jakimi można rozwiązać zidentyfikowane problemy. Dzięki audytowi można w miarę szybko i dokładnie ocenić stan bezpieczeństwa chronionych zasobów danych, wykryć jego naruszenia, wskazać alternatywne rozwiązania. To również okazja do tego, aby na nowo i właściwie skonfigurować system. Gwarantujemy sprawne oraz profesjonalne przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych

Audyt informatyczny – działania poaudytowe

Po uzyskaniu stosownej wiedzy można  zastosować specjalnie dedykowane rozwiązania, które będą chronić zasoby danych przed awariami, cyberatakami czy zdarzeniami losowymi.

Nasi klienci przeprowadzając audyt IT, najczęściej mają następujące cele: 

 • Określenie i inwentaryzację obecnych systemów IT
 • Określenie potrzeb klienta w aspekcie technicznym i ekonomicznym
 • Opracowanie założeń do wykonania projektu
 • Planowanie migracji
 • Wykonanie migracji do Datacenter lub chmury Microsoft365, Azure, AWS, GCP
 • Planowanie nowych zasobów w Datacenter lub chmurze Microsoft365, Azure, AWS, GCP
 • Oferta na konkretne rozwiązania, projekt techniczny
 • Techniczna realizacja wybranej koncepcji w oparciu o hostowanie domen, aplikacji, szaf, wirtualnych serwerów, serwerów fizycznych.
 • Wirtualizacja starych i nowych środowisk oparta na VmWare i Hyper-View
 • Planowanie dokumentacji powykonawczej, polityki, procedury postępowania, instrukcji
 • Planowanie prac techniczne, konfiguracje naprawcze
 • Planowanie prac Administracyjnych systemami i podstawowe czynności administracyjne odciążające lokalne IT
 • Administracja systemami zaawansowana mająca na celu oddelegowanie wszystkich czynności administracyjnych do outsourcingu
 • Planowanie backupu
 • Planowanie monitoringów
 • Planowanie Utrzymywanie całego rozwiązania
 • Planowanie działań aktualizacyjnych dla systemów, urządzeń i aplikacji IT

Informacje praktyczne :

Wykonanie wszystkich czynności technicznych i umieszczenie zasobów, systemów w wyspecjalizowanym Datacenter, Microsoft365, Azure, AWS, GCP

Czas trwania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 7 dni do 30 dni.

Wynik prac przedstawiamy w postaci opracowanego raportu dla Zarządu lub zespołów IT

Przedstawiamy warianty techniczne i ekonomiczne

#MyWiemyJakToZrobić!

Audyt it dla firm - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

Audyt legalności oprogramowania

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi poświęca się legalności oprogramowania wykorzystywanego przez firmy w systemach informatycznych. Regularnie prowadzone są kontrole, które są efektem nie tylko anonimowych donosów, ale także po prostu prewencyjnego działania służb chroniących prawa autorskie w Polsce.

Wykorzystywanie w firmie nielicencjonowanych aplikacji w większości przypadków jest spowodowane po prostu bałaganem w samych licencjach i niekontrolowaniem czasu, po którym ulegają one wygaśnięciu. Do problemu przyczyniają się również sami pracownicy, którzy nierzadko instalują na swoich służbowych komputerach oprogramowanie pobrane z sieci, nie zawsze w pełni legalne. Warto pamiętać o tym, że bardzo często nawet pozornie darmowe aplikacje nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.

Profesjonalny audyt legalności oprogramowania

Profesjonalny audyt legalności oprogramowania, który wykonujemy dla naszych Klientów z Warszawy, pozwala na skuteczne rozwiązanie tego problemu. To nie tylko sprawdzenie licencji wykorzystywanych aplikacji, ale także wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym do takich sytuacji nie będzie dochodziło w przyszłości.

Elementy audytu IT

 1. Określenie ilości i rodzajów użytkowanego oprogramowania poprzez scanowanie każdego komputera, serwera.
 2. Analiza dokumentów zakupu, posiadanego przez klienta archiwum licencji.
 3. Raport z posiadanych i użytkowanych licencji wersus dokumenty zakupowe.
 4. Wnioski i zalecenie.

Czas trwania audytu legalności oprogramowania to może wynieść od 2 tygodni do 1 miesiąca.

Legalne oprogramowanie – jak wykonujemy audyty IT?

Nasze działania można podzielić na 3 podstawowe etapy:

 • Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji oprogramowania – Nasi specjaliści zbierają informacje o wszystkich urządzeniach tworzących system informatycznych, przygotowują listę aktualnych licencji wykorzystywanych przez firmę, a następnie dokonują jej porównania z tym, co faktycznie jest zainstalowane na urządzeniach;
 • Usunięcie nielegalnego oprogramowania – Po przygotowaniu pełnego raportu z audytu możemy zabrać się za usuwanie z urządzeń wszystkich tych aplikacji, których wykorzystywanie jest nielegalne w świetle przepisów prawa. Jednocześnie odnawiamy wygasłe licencje i porządkujemy systemy IT, pozbywając się z nich między innymi narzędzi zupełnie zbędnych lub takich, które od dawna nie są wykorzystywane;
 • Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych – Naszą pracę zawsze kończymy wprowadzeniem kompleksowych i dopasowanych do danego biznesu rozwiązań, dzięki którym w przyszłości ryzyko korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania będzie ograniczone do minimum.

Polityka bezpieczeństwa

Wbrew pozorom wykorzystanie nielegalnego oprogramowania w firmie to nie tylko narażanie się na ewentualne kary finansowe związane z łamaniem praw autorskich. Należy tutaj przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie samego systemu informatycznego. Gromadzone są tam ogromne ilości danych, nierzadko wrażliwych podlegających szczególnej ochronie i stosowanie nielicencjonowanych aplikacji stwarza dla nich ogromne zagrożenie.

Do najgorszych konsekwencji (oprócz wspomnianych już wcześniej problemów prawnych) korzystania z nielegalnego oprogramowania należy zaliczyć:

 • brak dostępu do aktualizacji, a więc i brak odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych;
 • niemożliwość skorzystania z pomocy technicznej producenta oprogramowania;
 • mniejsza wydajność nielicencjonowanych aplikacji, dawno nieaktualizowanych.

Zagrożenie generują również programy pobierane z internetu. Najczęściej są one kompletnie niesprawdzone, a w ich kodzie może kryć się złośliwe oprogramowanie, zagrażające bezpieczeństwu danych gromadzonych w systemie IT firmy.

W ramach audytu realizowanego na terenie Warszawy kompleksowo zajmiemy się polityką bezpieczeństwa. Nie tylko sprawdzimy ważność wszystkich licencji, ale także zadbamy o to, aby system informatyczny miał zainstalowane aktualne narzędzia oraz o to, aby nie znajdowały się w nim programy zupełnie zbędne, które tylko niepotrzebnie zmniejszają jego wydajność.

Właściwa ochrona danych – procedury, dokumentacje, polityka bezpieczeństwa

Siłą nowoczesnego przedsiębiorstwa jest systemowe działanie, powtarzalność procesów, łatwe ich powielanie i szybkość zmian. Nie można tego osiągnąć bez posiadania odpowiednich procedur opisujących działanie systemów informatycznych. W ramach tworzenia dokumentacji do uzyskania Certyfikacji ISO jesteśmy w stanie przygotować procedury dotyczące Systemów Informatycznych.

Warto zwrócić uwagę także na dokumentację, jaką musi posiadać każda firma w związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Potrafimy także przygotować procedury bezpieczeństwa. Z powodzeniem bierzemy udział w pracach walidacyjnych w firmach farmaceutycznych zgodnie z GMP, GLP, FDA.

Szyfrowanie – z całą pewnością audytor zwróci uwagę na to czy gromadzone i przetwarzane dane są składowane na szyfrowanych nośnikach. Do nośników, które muszą być poddane szyfrowaniu, katalogowaniu i zarządzaniu należą dyski twarde komputerów przenośnych , telefonów dziś najczęściej będących smartfonami, Pendrive , dyski USB. Z pewnością wnioski po audytowe będą zawierały informacje , że nie należy poprzestawać jedynie na szyfrowaniu, ale także na procedurach i instrukcjach opisujących cały proces. Warto posiadać opisane procesy odzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych danych w przypadku jego utraty np. po wydarzeniach losowych dotyczących pracowników czy administratorów IT.

We wnioskach audytowych będą także zalecenia dotyczące szyfrowania kanałów komunikacyjnych pomiędzy siedzibami firmy oraz pomiędzy pracownikiem mobilnym, a systemem firmowym. Należy zatem stosować VPN. Z całą pewnością trzeba prowadzić także rejestry osób , które te kanały komunikacji wykorzystują oraz system procedur zgodnie z którymi osoby te otrzymują do nich dostęp.

Audytor z pewnością będzie zainteresowany sposobem w jaki użytkownicy Internetu łączą się do Twojej strony internetowej i z pewnością we wnioskach zamieści zalecenia dotyczące szyfrowania komunikacji pomiędzy Twoją strona internetową, a użytkownikiem. Zwłaszcza wtedy, gdy jest wypełniany formularz zgłoszeniowy, np. gromadzący dane w celu przygotowania oferty lub wysłaniu newslettera.

Wiem, jak wypełnić zalecenia RODO w zakresie szyfrowania dlatego zapraszam do kontaktu.

Audyt informatyczny - pytania i odpowiedzi

#MyWiemyJakToZrobić!

Audyt IT stanowi kompleksowe zestawienie oceny stanu elementów infrastruktury IT, między innymi sieci, konfiguracji serwerów i mechanizmów zabezpieczeń. Jego podstawowym celem to diagnoza bieżącego stanu technicznego komponentów środowiska informatycznego oraz identyfikacja wymaganych interwencji celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych i informacji. 

Wykonanie audytu IT umożliwia identyfikację wad systemowych, ocenę potencjalnego ryzyka w strukturach IT oraz opracowanie strategii działań prewencyjnych wobec zagrożeń. Efekty audytu IT często służą jako fundament do formułowania strategicznych planów, które są niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej operacyjności przedsiębiorstwa i ekspresowej przywrócenia kluczowych funkcji biznesowych po zakłóceniach lub awariach systemowych.

Jak przebiega audyt? To czynność, która polega na testowaniu systemów zabezpieczeń oraz ich podatności na takie czynniki jak zdarzenia losowe lub ataki z cyberprzestrzeni. Testy, oparte na światowych standardach, wykonujemy zarówno ręcznie, jak i automatycznie. W obu przypadkach działania te przeprowadza przeszkolony, wykwalifikowany i doświadczony audytor. Z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych przygotowujemy raport, który zawiera nasze analizy, wnioski i propozycje metod, jakimi można rozwiązać zidentyfikowane problemy.

 • Określenie i inwentaryzację obecnych systemów IT
 • Określenie potrzeb klienta w aspekcie technicznym i ekonomicznym
 • Opracowanie założeń do wykonania projektu
 • Planowanie migracji
 • Wykonanie migracji do Datacenter
 • Planowanie nowych zasobów w datacenter
 • Oferta na konkretne rozwiązania, projekt techniczny
 • Techniczna realizacja wybranej koncepcji w oparciu o hostowanie domen, aplikacji, szaf, wirtualnych serwerów, serwerów fizycznych.
 • Wirtualizacja starych i nowych środowisk oparta na VmWare i Hyper-View
 • Planowanie dokumentacji powykonawczej, polityki, procedury postępowania, instrukcji
 • Prace techniczne, konfiguracje
 • Planowanie prac Administracyjnych systemami i podstawowe czynności administracyjne odciążające lokalne IT
 • Administracja systemami zaawansowana mająca na celu oddelegowanie wszystkich czynności administracyjnych do outsourcingu
 • Planowanie Backupu
 • Planowanie monitoringów
 • Planowanie Utrzymywanie całego rozwiązania

Dodatkowe informacje

Wykonanie wszystkich czynności technicznych i umieszczenie zasobów, systemów w wyspecjalizowanym datacenter.

Czas trwania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 7 dni do 30 dni.

Wynik prac przedstawiamy w postaci opracowanego raportu dla Zarządu lub zespołów IT

Przedstawiamy warianty techniczne i ekonomiczne

Dzięki audytowi można w miarę szybko i dokładnie ocenić stan bezpieczeństwa chronionych zasobów danych, wykryć jego naruszenia, wskazać alternatywne rozwiązania. To również okazja do tego, aby na nowo i właściwie skonfigurować system. Gwarantujemy sprawne oraz profesjonalne przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Nasze działania można podzielić na 3 podstawowe etapy:

 • Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji oprogramowania – Nasi specjaliści zbierają informacje o wszystkich urządzeniach tworzących system informatycznych, przygotowują listę aktualnych licencji wykorzystywanych przez firmę, a następnie dokonują jej porównania z tym, co faktycznie jest zainstalowane na urządzeniach;
 • Usunięcie nielegalnego oprogramowania – Po przygotowaniu pełnego raportu z audytu możemy zabrać się za usuwanie z urządzeń wszystkich tych aplikacji, których wykorzystywanie jest nielegalne w świetle przepisów prawa. Jednocześnie odnawiamy wygasłe licencje i porządkujemy systemy IT, pozbywając się z nich między innymi narzędzi zupełnie zbędnych lub takich, które od dawna nie są wykorzystywane;
 • Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych – Naszą pracę zawsze kończymy wprowadzeniem kompleksowych i dopasowanych do danego biznesu rozwiązań, dzięki którym w przyszłości ryzyko korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania będzie ograniczone do minimum.

Przeprowadzenie audytu IT w Twojej firmie przynosi liczne korzyści, które pozwolą lepiej zrozumieć Twoje technologiczne środowisko. Oto najważniejsze plusy podjęcia się takiego przedsięwzięcia:

 • Wzmocnienie Ochrony: Audyt pozwoli wykryć potencjalne luki w zabezpieczeniach, co umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa przed ewentualnymi atakami.
 • Zarządzanie Zagrożeniami: Pozwala rozpoznać i ocenić ryzyko dla Twojego środowiska IT i proponuje środki zaradcze na przyszłość.
 • Zgodność z Normami: Upewnienie się, czy systemy i procedury IT są zgodne z obowiązującymi standardami i regulacjami, co jest kluczowe, zwłaszcza w branżach podlegających rygorystycznym regulacjom. Błędy w tym obszarze mogą prowadzić do surowych sankcji finansowych.
 • Efektywność Kosztowa: Pozwala na zlokalizowanie zbędnych zasobów oraz nieefektywnych procesów, co może prowadzić do istotnych oszczędności. Czy warto rozważyć zewnętrzną współpracę w pewnych obszarach IT?
 • Zwiększenie Efektywności: Audyt pomoże zidentyfikować miejsca, gdzie technologia może działać sprawniej, co bezpośrednio wpływa na wyższą produktywność.
 • Budowanie Zaufania: Prowadzenie regularnych audytów IT wzmacnia zaufanie wśród partnerów biznesowych i klientów.
 • Strategia i Planowanie: Dzięki audytowi zyskasz cenne wskazówki niezbędne do planowania przyszłych inwestycji w IT i kierunku rozwoju technologicznego firmy.
5/5 - (22 głosów)