Search
Close this search box.

Odkryj dowody naruszenia, zanim wpłynie ono na Twoją firmę

W ubiegłym roku przedsiębiorstwa wydały średnio 37 dni i średnio 2,4 miliona dolarów, aby znaleźć i odzyskać sprawność po naruszeniach bezpieczeństwa. Opracowany przez zespół ekspertów ds. reagowania na incydenty, Sophos Compromise Assessment, jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem identyfikacji trwającej lub przeszłej aktywności atakujących w Twoim środowisku, umożliwiając Twojej organizacji podjęcie szybkich, zdecydowanych działań.

#MyWiemyJakToZrobić!

Rozwiązania Sophos z Lizard

Lizard jest platynowym Partnerem Sophos. Nasi eksperci służą profesjonalnym wsparciem w wyborze programu antywirusowego i pomagają we wdrożeniach oraz bieżącej obsłudze zakupionego rozwiązania.

sophos

Identyfikowanie aktywnej lub niedawnej aktywności atakującego 

Opracowana przez zespół ekspertów ds. łowców zagrożeń i ekspertów ds. reagowania na incydenty, ocena kompromisów Sophos szybko identyfikuje, czy atakujący naruszył Twoją obronę, określa poziom ryzyka dla Twojej organizacji i zapewnia szczegółowe wskazówki dotyczące działań, które należy podjąć, aby wyeliminować zagrożenie. Bogate doświadczenie w reagowaniu na najbardziej zaawansowane zagrożenia umożliwia zespołowi Sophos Incident Response (IR) Services identyfikację wskaźników naruszenia bezpieczeństwa (IoC) poprzez ukierunkowane badanie potencjalnie naruszonych zasobów. Rezultatem jest szybka, dokładna ocena, która pomaga organizacji zarządzać ryzykiem i zgodnością z przepisami przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej.

Metodologia kompromisowej oceny Sophos 

Zespół Sophos IR Services utrzymuje bezpośrednią komunikację z Twoją organizacją na każdym etapie oceny kompromisu, zapewniając jasność co do zagrożenia, narażenia na ryzyko i działań, które należy podjąć, aby rozwiązać incydent i zająć się jego przyczyną. 

 • Initial Coordination Call – ocena rozpoczyna się od sprawnej wymiany informacji o potencjalnym zagrożeniu, identyfikacji kluczowych punktów styku oraz potwierdzenia zakresu wdrożenia i procesu badania, który należy przeprowadzić. 
 • Wdrożenie narzędzi dochodzeniowych – instalacja z przewodnikiem wielokrotnie nagradzanej, dostarczonej w chmurze platformy Sophos zapewnia natychmiastowe przechwytywanie danych na wyznaczonych urządzeniach, umożliwiając zespołowi Sophos IR Services przeprowadzenie dokładnej oceny stanu urządzenia. 
 • Badanie zagrożeń i ocena ryzyka – jeśli aktywne zagrożenie zostanie potwierdzone, zespół Sophos IR Services przeprowadzi natychmiastową rozmowę telefoniczną Active Threat z kluczowymi punktami kontaktowymi w celu omówienia ryzyka powszechnego incydentu bezpieczeństwa i pilnych działań, które należy podjąć. 
 • Wezwanie podsumowujące i raport pisemny – otrzymaj dokumentację techniczną i nietechniczne streszczenie zawierające szczegółowe informacje na temat aktywności atakującego, narażenia na ryzyko oraz wskazówki dotyczące eliminowania zagrożenia i eliminowania pierwotnej przyczyny.

Wszystkie cztery fazy oceny kompromisowej Sophos są zazwyczaj zakończone w ciągu 7 dni od wstępnego połączenia koordynacyjnego.

#MyWiemyJakToZrobić!

Sophos Compromise Assessment dla biznesu

#MyWiemyJakToZrobić!

Szybkie, dokładne dochodzenie 

Ocena kompromisu Sophos bada i identyfikuje pełne spektrum działań atakujących, w tym: 

 • Podejrzana aktywność sieciowa 
 • Ruch poprzeczny Ì Nietypowe lub złośliwe pliki 
 • Automatyczne wykonywanie złośliwego oprogramowania ì Nieautoryzowany dostęp 
 • Eskalacja uprawnień 
 • Uchylanie się od obrony 
 • Kradzież poświadczeń 
 • Eksfiltracja danych 
 • Niezweryfikowane skrypty

 

Po ocenie

 Jeśli zespół Sophos IR Services potwierdzi, że atakujący naruszył Twoje zabezpieczenia, narażając Twoje dane i działalność, istnieje opcja priorytetowego wdrożenia do Sophos Rapid Response. Ta kompleksowa usługa reagowania na incydenty klasyfikuje, ogranicza i neutralizuje aktywne zagrożenie w całym środowisku IT. Zespół ekspertów 24/7, zdalnych reagujących na incydenty szybko podejmie działania, aby wyrzucić przeciwnika z Twojego otoczenia i zaleci działania zapobiegawcze w czasie rzeczywistym, aby zająć się główną przyczyną. Jeśli nie zostaną znalezione żadne oznaki naruszenia, Sophos Managed Detection and Response (MDR) może uzbroić Twoją organizację w bieżące usługi wykrywania i reagowania 24/7. Nasz całodobowy zespół łowców zagrożeń i ekspertów ds. reagowania proaktywnie poszukuje i weryfikuje potencjalne zagrożenia i incydenty. Zespół nieustannie podejmuje działania mające na celu zakłócanie, powstrzymywanie i neutralizowanie ewoluujących zagrożeń oraz zapewnia praktyczne porady w celu wyeliminowania podstawowej przyczyny incydentów i poprawy higieny bezpieczeństwa

#MyWiemyJakToZrobić!

Sophos Compromise Assessment - masz pytania?

#MyWiemyJakToZrobić!

Jak oceniasz tę stronę?