Obsługa IT

ANKIETA OBSŁUGA ITO 

ANKIETA RODO 

Obsługa informatyczna dla firm :

Obsługa informatyczna dla firm

Opieka informatyczna firm to jedna z naszych propozycji dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność na terenie miast, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Łódź, Katowice lub w ich najbliższej okolicy. Obsługa IT z naszej strony to gwarancja, że trafia się pod skrzydła specjalistów.

Helpdesk

Obsługa informatyczna dla firm oznacza z naszej strony kompleksowe wsparcie techniczne. Zlecając nam tę usługę klienci nie muszą wzywać już żadnych innych specjalistów. Nasz zespół upora się z każdą usterką oraz z każdym wyzwaniem postawionym w ramach rozwiązań informatycznych. Proponowana przez nas obsługa IT to przede wszystkim elastyczne dopasowanie się do każdego klienta. Obsługa informatyczna dla firm – powierz nam swoje komputery! Jesteśmy Twoją najlepszą alternatywą!

PCZA i PCZU

Każde środowisko informatyczne , a zwłaszcza serwery wymagają wielu codziennych czynności specjalistów IT aby mogły funkcjonować 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Posiadamy usługę która gwarantuje codzienne wykonywanie podstawowych czynności administracyjnych oraz aktualizacji.

Administracja serwerami

Nie ma dziś firmy, która nie wykorzystuje  w swojej pracy serwerów. Odpowiednia dostępność tych urządzeń wiąże się bezpośrednio z profesjonalną administracją serwerową. Bez administracji i wyspecjalizowanej pracy administratorów IT każdy system kiedyś zawiedzie. Dlatego my posiadamy wyspecjalizowany zespół do administracji serwerami, który zadba o ciągłość pracy a co za tym idzie wyeliminuje niepotrzebne przestaje w Twojej firmie.

Każde środowisko informatyczne , a zwłaszcza serwery wymagają wielu codziennych czynności specjalistów IT aby mogły funkcjonować 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Posiadamy usługi która gwarantują stabilną oraz bezpieczną pracę serwera.

PCZU – Podstawowe CZyności Upgrade

 1. Utrzymywanie aktualności systemów serwerowych
 2. Utrzymywanie aktualności systemów sieciowych Routery, Switche, WIFI, Firewall
 3. Utrzymywanie aktualności stacji roboczych

Utrzymywanie aktualności sprzętu IT ( serwery, macierze)

PCZA - Podstawowe CZynności Administracyjne serwerów:

 1. Ciągłe monitorowanie systemów
 2. Analiza logów i reakcja na niepokojące zapisy
 3. Analiza i weryfikacja systemów backup
 4. Monitoring i analiza pracy systemów LAN , WAN – monitoring łącz
 5. Monitoring i analiza dostępności systemów lub/i aplikacji.

Zdalna pomoc to:

- szybki dostęp do fachowej pomocy
- brak oczekiwania w odległej lokalizacji na przyjazd informatyka
- pełne bezpieczeństwo ochrony danych
- interakcja z użytkownikiem (użytkownik widzi co robi informatyk)
- szybka obsługa małych odległych oddziałów
- łatwe udzielanie pomocy również za granicą
- możliwość pracy wielu informatyków o różnych specjalnościach bez konieczności wyjazdu do klienta
- szyfrowanie połączenia bezpiecznymi protokołami
- nie ma potrzeby zmian w ustawieniach firmowego firewalla

Helpdesk u klienta

Obok świadczenia pomocy zdalnej , wychodzimy naprzeciw potrzebą naszych Klientów i udzielamy pomocy Helpdesk dla użytkowników w czasie wizyt u Klienta. Kontakt osobisty czasem pozwala lepiej zrozumieć potrzeby użytkownika , a pomoc nie ogranicza się jedynie do usunięcia przeszkody ale często skutkuje dodatkowym przeszkoleniem pracowników. Takie postępowanie pomaga ograniczyć ilość problemów w skali całego przedsiębiorstwa, użytkownicy są lepiej wyedukowani i lepiej rozumiani przez IT.

Obsługa informatyczna dla firm to :

 • pomoc firmy, której – jak jest to w przypadku etatowego pracownika – nie trzeba opłacić ZUS-u czy innych składek, która nie weźmie urlopu,
 • czas opieki IT dopasowany do indywidualnych potrzeb – to elastyczny wymiar godzin,
 • sprawozdania i raporty z wszelkich działań w obszarze IT,
 • dostarczenie korzystnej cenowo oferty na sprzęt i oprogramowanie IT.
 • dogodne warunki finansowe.

To tylko kilka przykładowych zalet, jakie niesie za sobą obsługa informatyczna w naszym wykonaniu. Mamy już bogate doświadczenie w tego typu zleceniach i zyskaliśmy spore grono zadowolonych klientów. Zajmując się obsługą informatyczną firm, śledzimy na bieżąco różnego rodzaju nowinki techniczne, które wprowadzamy również u naszych klientów.

Zakres administracji serwerami:

 1. System operacyjny dowolny ( Windows, Linux, Unix)
 2. ilość serwerów dowolna,
 3. pomoc techniczna w zależności od podpisanego kontraktu 5/7 ; 24/7/365,
 4. odbudowa systemu w przypadku krytycznej awarii,
 5. wsparcie administracyjne w przypadku awarii sprzętowych i poważnych awarii programowych wymagających interwencji lokalnej,
 6. przygotowanie środowisk serwerowych z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wskazanym w specyfikacji Klienta,
 7. dostęp do danych z systemu monitorowania,
 8. stały monitoring zasobów sprzętowych oraz sieciowych,
 9. nadzór oraz diagnostyka sprzętu i oprogramowania,
 10. bieżąca aktualizacja oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo,
 11. administracja zasobami sieciowymi,
 12. archiwizacja danych wg specyfikacji otrzymanej od Klienta,
 13. dzierżawa dedykowanego urządzenia o funkcjonalności router, switch, firewall,

Outsourcing IT

Obsługa informatyczna dla firm funkcjonujących w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i innych polskich miastach oznacza z naszej strony kompleksowe wsparcie techniczne. Zlecając nam tę usługę klienci nie muszą wzywać już żadnych innych specjalistów. Nasz zespół upora się z każdą usterką oraz z każdym wyzwaniem postawionym w ramach rozwiązań informatycznych. Proponowana przez nas obsługa IT to przede wszystkim elastyczne dopasowanie się do każdego klienta.

Pogłębiona analiza redukcji kosztów

Outsourcing IT jest dziś bardzo modnym sposobem na redukcje kosztów w bardzo wielu firmach. Mimo obiegowej opinii, że proces oddania informatyki w fachowe ręce , opłaca się ciągle pozostaje wiele osób , które nie znajdują wystarczająco dużo argumentów aby podjąć tę strategiczną decyzję dla swojej firmy.

Wartość dodana usług ITO

Dzięki usługom ITO Twoja firma osiąga dodatkowe wartości, niedostępne gdy posiada się tak zwany in-house IT.

Zalety outsourcingu

- obniżenie (ograniczenie) kosztów, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe.

- Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy.

- powierzenie części firmy grupie fachowców, którzy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykle naszych pracowników.

- uzyskamy większą stabilność opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi naszej firmy - brak uzależnienia od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem.

- możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne,

- umowa z firmą outsourcingowa to więcej niż zatrudnienie pojedynczego fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów,

- możliwość obejścia blokady etatów. Przy wykonywaniu pracy specjalista korzysta ze stanowiska pracy, oprzyrządowania i oprogramowania firmy outsourcingowej,

- bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy. W przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na etacie firma w ramach outsourcingu pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia. Nie liczy godzin nadliczbowych, a jeśli istnieje taka potrzeba - pracuje również w soboty i niedziele,

- łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych, w przypadku outsourcingu informatycznego,

- uwalnia menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych i umożliwia koncentrację uwagi na podstawowej działalności firmy,

- pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych firmy, dzięki oddelegowaniu rutynowych i czasochłonnych zadań na zewnątrz,

- zapewnia wysoką jakość usług w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz specjalizację firm świadczących omawiane usługi,

- może wpłynąć na wyraźne zmniejszenie wysokość inwestycji, bo płacisz za usługę, a nie musisz inwestować w infrastrukturę. W każdym razie nie ma potrzeby natychmiastowego i trwałego angażowania kapitału firmy w sferę obsługiwaną przez outsourcing,

- ryzyko starzenia się technologii spada na barki firmy outsourcingowej,

- możliwość dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny technologii,

- wsparcie telefoniczne, możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć z dziedziny przesyłania usług teleinformatycznych itp.

- koncentracja zasobów na strategicznych celach firmy,

- koncentracja na umiejętnościach firmy, które zapewniają jej przewagę konkurencyjną,

- gwarancja wysokiej jakości,

- dostęp do nowoczesnych technologii i know-how, czyli wiedza i umiejętności na najwyższym poziomie,

- oszczędności na IT.

Outsourcing pomaga w :

W minimalizacji ilości etatówa
Zamianie kosztów osobowych na koszty usług obcych
W zmianie kosztów stałych na koszty zmienne
Poprawie płynności finansowej
Poprawieniu wyniku finansowego firmy
Uwolnieniu energii firmy w kierunku głównej działalności firmy

Adres kontaktowy :

Lizard Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Bukowińska 22 lok 200 XII piętro
02-703 Warszawa

Warszawa, tel.: +48 22 472 40 10

Kraków, tel.: +48 12 391 76 20

Katowice, tel.: +48 32 739 04 66

Wrocław, tel.: +48 71 723 21 66

Poznań, tel.: +48 61 642 70 20

e-mail : info@lizard.pl

Skontaktuj się z nami!

TOP