Założenia początkowe:

 1. Firma 100-osobowa
 2. Ochrona Stacji roboczych
 3. Ochrona stacji mobilnych Windows
 4. Ochrona Serwerów, Wirtualizarorów, VM

Zadania stawiane przez Klienta:

 1. Szybkie wdrożenie

Zadania zdefiniowane i zrealizowane przez LIZARD

 1. Inwentaryzacja wszystkich urządzeń za pomocą LanSweeper
 2. Opracowanie procedury deinstalacji starego rozwiązania (różne oprogramowania antywirusowe)
 3. Opracowanie paczek instalacyjny na każdy typ urządzeń w oparciu o opracowane polityki
 4. Automatyczna instalacja w ramach centralnej konsoli zarządzającej
 5. Dokumentacja powykonawcza.

Harmonogram prac:

 1. Identyfikacja i inwentaryzacja zasobów 5 dni
 2. Przygotowanie procedur 2 dni
 3. Przygotowanie paczek instalacyjnych i polityk 1 dzień
 4. Instalacja nowego rozwiązania zgodnie z oczekiwaniami klienta w jednym dniu nie więcej niż 10 komputerów
 5. Dokumentacja powykonawcza.