Założenia początkowe:

 1. Firma 50 osobowa
 2. Dwa Serwery fizyczne o funkcjach: 1x ActiveDirectory Windows Serwer, File Serwer, 1 x Exchange Serwer.

Zadanie stawiane przez Klienta:

 1. Migracja Poczty do chmury
 2. Migracja plików do chmury
 3. Brak serwerów On-Premise

Zadania zdefiniowane i zrealizowane przez LIZARD

 1. Dobór licencji w pakietach Microsoft Offcie 365 na E1
 2. Uruchomienie usługi Active Directory Azure
 3. Synchronizacja kont AD On-Premise z AD Azure
 4. Uruchomienie narzędzi migracyjnych umożliwiających migrację skrzynek pocztowych i ich zawartości w sposób umożliwiający użytkownikowi ciągłą pracę w poczcie elektronicznej
 5. Opracowanie informacji dla klienta w sprawie przebiegu migracji, powiadomienie użytkowników
 6. Migracja skrzynek pocztowych, kalendarzy, kontaktów
 7. Konfiguracja stacji roboczych
 8. Uruchomienie usługi OneDrive wraz z migracją danych z serwera OnPremise
 9. Wykonanie dokumentacji rozwiązania
 10. Wyłączenie starych serwerów
 11. Kasowanie danych z dysków
 12. Utylizacja starych serwerów.
 13. Pomoc techniczna dla użytkowników po migracji.

Harmonogram prac:

 1. Planowanie zadań 3 dni
 2. Wykonanie prac od piątku do poniedziałku (weekend)