Założenia początkowe:

 1. Cztery serwery fizyczne On Premise (2 x Windows, 2 x Linux)
 2. Dwa serwery Microsoft Azure (2 x Windows Serwer)
 3. Dwa serwery kolokowane w datacenter (1 Windows, 1 Linux)
 4. Backup Veeam CC, VBR

Zadania stawiane przez Klienta:

 1. Administracja systemem,
 2. Działania proaktywne
 3. Administracja backup

Zadania zdefiniowane i zrealizowane przez LIZARD

 1. Inwentaryzacja systemów
 2. Ustalenia zasad administracji serwerami z administratorami merytorycznymi aplikacji umieszczonych na serwerach
 3. Ustalenie okien serwisowych
 4. Ustalenie polityki Update
 5. Instalacja narzędzi monitorujących typu Zabbix, Veeam One i inne
 6. Podłączenie wszystkich serwerów do RemoteDesktopManager, konfiguracja dostępów VPN
 7. Przegląd maszyn, przegląd wirtualnych maszyn
 8. Analiza logów błędów
 9. Uruchomienia procedur komunikacyjnych z klientem

Harmonogram prac:

 1. Inwentaryzacja zasobów 1 dzień
 2. Przejmowanie dostępów, zmiana haseł 1 dzień
 3. Analiza logów i problemów 1 dzień
 4. Raport z rozpoczęcia 1 dzień
 5. Bieżąca praca Serwis 24 h