Założenia początkowe:

 1. Klaster HA, w farmie 4 serwery fizyczne
 2. Dwie macierze dyskowe
 3. 20 maszyn wirtualnych (16 Windows, 4 Linux)
 4. Klaster urządzeń Fortigate

Zadania stawiane przez Klienta:

 1. Bieżący monitoring systemów
 2. Działania proaktywne
 3. Update systemów

Zadania zdefiniowane i zrealizowane przez LIZARD

 1. Inwentaryzacja systemów
 2. Inwentaryzacja urządzeń serwerów, macierzy
 3. Weryfikacja kontraktów serwisowych
 4. Uzyskanie dostępów i zmiana haseł
 5. Uruchomienie systemów Zabbix, Veeam One
 6. Ustalenie okien serwisowych
 7. Analiza logów
 8. Wykonanie koniecznych napraw i prac administracyjnych
 9. Wykonanie dokumentacji systemu
 10. Aktualizacja systemów
 11. Opracowanie polityk aktualizacji systemów

Harmonogram prac:

 1. Inwentaryzacja zasobów 2 dni
 2. Przegląd logów i prace naprawcze 2 dni
 3. Aktualizacja wszystkich systemów – 4 weekendy pod rząd
 4. Bieżąca obsługa w ramach pakietów PN-ND 8-18